Xem 1-5 trên 5 kết quả từ khóa tai lieu mẫu hoá đơn giá trị gia tăng
Tìm kết quả:
Tất cả các từ Chính xác cụm từ Ít nhất một từ
Tìm kiếm trên:
Tất cả Tiêu đề Nội dung Từ khóa
 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng cung cấp mẫu in hóa đơn giá trị gia tăng .Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11

  doc3p thaolily 12-01-2011 416 119   Download

 • Do vậy việc quản lý và hạch toán luôn dựa trên một hệ thống đầy đủ các chứng từ gốc chứng minh cho tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bao gồm: Hoá đơn giá trị gia tăng, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản quyết toán… Căn cứ vào chứng từ gốc và các tài liệu khác mà bộ phận kế toán tiến hành lập sổ và theo dõi trên thẻ chi tiết TSCĐHH, sổ chi tiết tăng giảm TSCĐHH… C...

  pdf9p ttcao4 20-08-2011 45 8   Download

 • Hàng tồn kho đến 31/12/2002 là 638.839 trđ tăng 216.465 trđ chiếm 23,16% giá trị TSLĐ. Do đặc điểm kinh doanh của đơn vị hàng tồn kho chủ yếu là tồn kho nguyên vật liệu (chiếm tỷ lệ 66,26% tổng giá trị hàng tồn kho) và hàng hoá tồn kho 83.446trđ. - Tài sản lưu động khác: Tại thời điểm 31/12/2002 là 96.745 trđ, giảm 96.

  pdf16p ttcao6 09-08-2011 26 5   Download

 • Thành phần:..Huyền sâm..Sinh Mẫu lệ..Bối mẫu..(Lượng bằng nhau)...Cách dùng: Tán bột mịn, làm hoàn với mật. Mỗi lần uống 8 - 12g, mỗi ngày 2 lần với nước ấm, có thể dùng thuốc thang sắc uống...Tác dụng: Thanh hóa nhiệt đàm, nhuyễn kiên, tán kết...Chủ trị: Chứng loa lịch (lao hạch)...1...Trường hợp âm hư hỏa vượng, mồm khô, họng táo, tăng lượng...

  pdf4p tuoanh06 01-09-2011 18 3   Download

 • MÁY SẢN XUẤT VẬT.LIỆU VÀ CẤU KIỆN. XÂY DỰNG.. Những vấn đề cơ bản của việc làm. nhỏ vật liệu. Ý nghĩa và các phương pháp. -Ép. -Đập. -Mài. Tách, bổ. Các giai đoạn. Đ ộ b ề n cơ h ọ c. Vaät lieäu meàm: σ ≤ 9,81.106 N/m2 (thaïch cao, than ñaù).. Vaät lieäu cöùng vöøa: σ = 9,81.106 ÷ 49,0.106 N/m2. (apatit, sa thaïch)..

  ppt69p online_12 08-11-2013 25 10   Download

Đồng bộ tài khoản