Tìm Tài liệu "Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính"

Kết quả 1-20 trong khoảng 153 
 • Bài giảng: Kỹ thuật soạn thảo văn bản - TS. Hà Quang Thanh

  Nội dung chuyên đề:Tổng quan về văn bản hành chính,Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo, Mẫu văn bản hành chính thường dùng. 1 số điều cần biết về văn bản quy phạm pháp luật: Cơ quan ban hành; Nội dung: chứa đựng quy tắc xử sự chung;

  ppt 41p finanhoang 09-12-2010 2522 899

 • MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng/năm)

  Biểu số 01c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN

  pdf 2p banhbeonhanthit 30-07-2013 25 4

 • Nguyên tắc soạn thảo văn bản

  Tham khảo tài liệu 'nguyên tắc soạn thảo văn bản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 55p thanhcongthth 16-11-2011 562 218

 • Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo

  Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf 2p vitconhamchoi 02-08-2011 437 43

 • Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày BẢN THUYẾT MINH tháng năm 20.. Về dự

  pdf 2p keocauvong 25-06-2013 15 1

 • MẪU PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2989/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ XỬ LÝ PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Kính gửi: Vụ Pháp chế 1.

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 13 1

 • Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Tham khảo tài liệu 'mẫu bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p skkndayhoc 23-09-2011 123 7

 • Ebook Mẫu văn bản giấy tờ hành chính: Phần 1

  Ebook Mẫu văn bản giấy tờ hành chính: Phần 1 có nội dung tổng hợp các mẫu văn bản giấy tờ hành chính, mẫu soạn thảo hợp đồng lao đông, mẫu soạn thảo hợp đồng kinh tế.

  pdf 203p connhangheo91 01-07-2014 16 8

 • MẪU 1: CÔNG VĂN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH

  Kính gửi: Vụ Pháp chế / Hội đồng thẩm định Thực hiện Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số ....../2004/QĐ-BNN ngày ......

  doc 4p malongtam 09-03-2013 104 13

 • Ebook Mẫu văn bản giấy tờ hành chính: Phần 2

  Ebook Mẫu văn bản giấy tờ hành chính: Phần 2 có nội dung tổng hợp các mẫu văn bản về xây dựng - nhà ở - đất đai, mẫu văn bản trong đăng kí kinh doanh, mẫu trong lĩnh vực dân sự, mẫu quy chế, điều lệ, nội quy trong cơ quan.

  pdf 371p connhangheo91 01-07-2014 18 9

 • Mẫu văn bản thường dùng

  SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN (Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ)

  doc 3p malongtam 09-03-2013 51 12

 • Giáo án điện tử ngữ văn 12 tuần 31: Phong cách ngôn ngữ hành chính

  Có kĩ năng hoàn chỉnh văn bản theo mẫu in sẵn của nhà nước hoặc có thể tự soạn thảo những văn bản thông dụng như : đơn từ, biên bản, tờ trình…khi cần thiết. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành hành chính và ngôn ngữ hành chính.

  doc 4p openall 28-10-2013 5 0

 • Phong cách ngôn ngữ hành chính: Giáo án điện tử - Ngữ văn 12

  Nắm vững đặc điểm của ngôn ngữ dùng trong các văn bản hành chính để phân biệt với các ngôn gữ khác. Có kĩ năng hoàn chỉnh văn bản theo mẫu in sẳn của Nhà nước, hoặc có thể tự soạn thảo những văn bản thông dụng như: đơn từ,

  doc 5p openall 28-10-2013 7 0

 • Phong cách ngôn ngữ hành chính: Ngữ văn tuần 31 lớp 12 - Giáo án

  Kiến thức: Nắm vững đặc điểm của ngôn ngữ dung trong các văn bản hành chính để phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác: chính luận, khoa học, nghệ thuật. Kĩ năng: Có kĩ năng hoàn chỉnh văn bản theo mẫu in sẵn của Nhà nước,

  doc 19p openall 28-10-2013 12 0

 • Giáo án ngữ văn 12: Phong cách ngôn ngữ hành chính

  Nắm vững đặc điểm của ngôn ngữ dựng trong các văn bản hành chính để phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác : chính luận khoa học và nghệ thuật. Có kỹ năng hoàn chỉnh văn bản theo mẫu in sẵn của nhà nước, hoặc có thể tự

  doc 5p openall 28-10-2013 4 0

 • Kỹ thuật trình bày văn bản chuẩn

  1. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản a) Khổ giấy Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính đ ợc trình bày trên giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm). Các loại văn bản nh giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu

  doc 5p kimduy 13-10-2010 2335 557

 • MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC

  1- Đ/c chủ trì báo cáo lần lượt từng nội dung của các văn bản dự thảo do Chính quyền và Công đoàn đơn vị chuẩn bị để Cán bộ - Công chức thảo luận, đóng góp ý kiến và tham gia hiến kế các biện pháp thực hiện. Các văn bản dự

  doc 2p ngngdoan 18-03-2013 108 12

 • BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN MẪU TÀI LIỆU

  Tài liệu tham khảo dự thảo bảng thời hạn bảo quản mãu tài liệu phông lưu trữ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tài liệu tham khảo dự thảo bảng thời hạn bảo quản mãu tài liệu phông lưu trữ Ủy ban nhân dân

  doc 45p tieuboingoan 29-05-2010 305 102

 • Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái - Mẫu số C7-01/KB

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bảng kê phát hành trái phiếu, công trái - mẫu số c7-01/kb', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 16p retcl83 26-03-2013 45 3

 • QUYẾT ĐỊNH Số: 94/2007/QĐ-BTC VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

  Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17/06/2003; Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ

  pdf 22p kienthuclasucmanh86 26-07-2011 104 12

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản