Tìm Tài liệu "Mẫu đơn ủy Quyền"

Kết quả 1-10 trong khoảng 142 
 • Mẫu giấy uỷ quyền khiếu nại

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy uỷ quyền khiếu nại (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng

  1 trang Chia sẻ:jindo2000 Ngày:09-08-2010 |Lượt xem: 2947 |Download:177

 • Mẫu giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo quyết định số 290/2005/QĐ-TTg. Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách...

  1 trang Chia sẻ:jindo2000 Ngày:09-08-2010 |Lượt xem: 1292 |Download:76

 • Mẫu giấy ủy quyền về việc kê khai hưởng chế độ một lần

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyền về việc kê khai hưởng chế độ một lần theo nghị định 159/2006/NĐ-CP. Mẫu được dùng để tham khảo làm tư liệu cho các mẫu văn bản hành chính.

  1 trang Chia sẻ:jindo2000 Ngày:09-08-2010 |Lượt xem: 1279 |Download:83

 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN Xử lý vi phạm hành chính

  Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy ủy quyền xử lý vi phạm hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  2 trang Chia sẻ:tru_mua Ngày:16-02-2012 |Lượt xem: 348 |Download:44

 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy ủy quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  1 trang Chia sẻ:tru_mua Ngày:16-02-2012 |Lượt xem: 33 |Download:5

 • Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương

  Thời hạn tối đa của giấy ủy quyền nhận thay lương là 12 tháng kể từ ngày ký- Nơi lĩnh: Trường THPT Đặng Thúc Hứa – Thanh Chương - Nghệ An. - Cam kết của người lĩnh thay: Tôi xin chấp hành đúng quy định của trường THPT Đặng Thúc

  1 trang Chia sẻ:butmaulam Ngày:23-09-2013 |Lượt xem: 95 |Download:36

 • Giấy ủy quyền nhà

  Tài liệu tham khảo mẫu Giấy ủy quyền nhà

  3 trang Chia sẻ:7sac_cauvong Ngày:28-06-2010 |Lượt xem: 735 |Download:89

 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02-TP-LLTP)

  Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02-TP-LLTP). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người

  2 trang Chia sẻ:pretty4 Ngày:08-07-2010 |Lượt xem: 451 |Download:73

 • Giấy ủy quyền khiếu nại mẫu số 41

  Giấy ủy quyền khiếu nại mẫu số 41. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu

  1 trang Chia sẻ:pretty4 Ngày:08-07-2010 |Lượt xem: 395 |Download:57

 • Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm

  1 trang Chia sẻ:jindo2000 Ngày:14-09-2010 |Lượt xem: 518 |Download:39

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản