Tìm Tài liệu "Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ"

Kết quả 1-10 trong khoảng 83 
 • nh chỉ hoạt động trường cao đẳng

  Trình tự thực hiện - Vụ Tổ chức cán bộ nhận toàn bộ hồ sơ, biên bản họp, biên bản làm việc, biên bản thẩm định, ý kiến của các đơn vị có liên quan, kết luận thẩm định do Vụ Kế hoạch - Tài chính bàn giao; dự thảo quyết

  2 trang Chia sẻ:nguyenphat Ngày:08-09-2009 |Lượt xem: 122 |Download:8

 • MẪU BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ

  Mẫu số 3-PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:.Đơn vị: triệu đồng So với cùng kỳ

  1 trang Chia sẻ:keocauvong Ngày:25-06-2013 |Lượt xem: 7 |Download:1

 • MẪU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY

  Tham khảo tài liệu 'mẫu tổng hợp dự toán chi quản lý bộ máy', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  5 trang Chia sẻ:voigiay Ngày:04-11-2011 |Lượt xem: 51 |Download:17

 • BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT

  BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT

  1 trang Chia sẻ:kebitmat Ngày:27-03-2010 |Lượt xem: 486 |Download:85

 • BIÊN BẢN 1 KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ___ /_____ BIÊN BẢN 1 KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH Căn cứ Điều 27 Quyết định

  2 trang Chia sẻ:vantrungtran Ngày:02-02-2010 |Lượt xem: 121 |Download:25

 • Sức mạnh của sắc màu

  Học cách sử dụng màu sắc trong bố cục của bức ảnh cũng quan trọng như học về các quy luật bố chục và kiểm soát độ phơi sáng để chụp ảnh thành công. Một bức ảnh đẹp không chỉ cần màu sắc phù hợp, mà nghệ thuật phối hợp

  3 trang Chia sẻ:bibocumi33 Ngày:15-03-2013 |Lượt xem: 33 |Download:14

 • MẪU BÁO CÁO TÁCH QUỸ, CHIA LÃI

  BÁO CÁO TÁCH QUỸ, CHIA LÃI - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .......... - Báo cáo năm: .. ....từ.... ...đến....... Mẫu số 10 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngà y 30/ 7/ 2012 của Bộ Tài chính) I. Trình bày chính sách ghi nhận 1. Nguyên

  4 trang Chia sẻ:keocauvong Ngày:25-06-2013 |Lượt xem: 18 |Download:2

 • Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề)

  Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục

  4 trang Chia sẻ:cauvong_khuyet Ngày:22-06-2010 |Lượt xem: 38 |Download:3

 • MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ

  Mẫu số 2 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm): ................................ từ

  3 trang Chia sẻ:keocauvong Ngày:25-06-2013 |Lượt xem: 8 |Download:1

 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

  Biểu 05-PL2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kính gửi: Bộ Công Thương 1. Tên nhiệm vụ ................................................................ …………………………………………… 2. Cơ quan chủ trì

  2 trang Chia sẻ:voigiay Ngày:04-11-2011 |Lượt xem: 93 |Download:16

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản