Tìm Tài liệu "Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo"

Kết quả 1-20 trong khoảng 27 
 • Đề tài: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

  Đề tài: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn về hiệu quả đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố

  doc 125p lehuyhieu91vp 23-05-2014 16 6

 • Báo cáo " Qúa trình xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân"

  Qúa trình xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Bổ sung quy định về quyền của người làm chứng Để kịp thời ngăn chặn những nguy hiểm gây ra cho người làm chứng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải khẳng định sự

  pdf 6p duongphuongtim 23-04-2013 18 3

 • Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện

  Bước 1: Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp trực

  doc 3p quochung 08-09-2009 330 90

 • Quy trình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền

  pdf 7p suphubeo 31-10-2010 187 53

 • Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định trình tự xử lý đơn, giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định trình tự xử lý đơn, giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh

  pdf 5p lawbds2 06-11-2009 80 10

 • QUY ĐỊNH Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn

  Quy định này điều chỉnh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong các cơ quan

  pdf 0p xuantruong 12-06-2009 201 33

 • Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24)

  Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

  pdf 16p lawtttotung1 29-10-2009 195 43

 • Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

  Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định 35/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 về ban hành quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

  pdf 6p lawtttotung1 29-10-2009 74 8

 • Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

  Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân; xử lý đơn, thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng

  pdf 19p lawttnh5 12-11-2009 29 6

 • Nghị định quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

  Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, khu công

  doc 57p catbui 02-06-2009 309 74

 • LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

  Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ

  doc 88p vanthang122141 23-02-2011 1028 319

 • Giao, cho thuê đất dự án

  Thường vụ Quốc hội và báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã

  pdf 3p bibocumi19 13-12-2012 15 5

 • Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THANH TRA CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf 17p duanon 23-12-2011 9 1

 • Giáo trình luật xây dựng - Chương 2

  Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dựng. 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng. 3. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. 4. Quản lý chất

  doc 2p caixalach000 21-03-2011 298 190

 • Quyết định 368/2008/QĐ-UBND

  Quyết định 368/2008/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành

  pdf 11p lawbmhc8 24-11-2009 21 1

 • Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC

  Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình về tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf 15p lawtttotung1 29-10-2009 58 7

 • Quyết định 95/2007/QĐ-UBND

  Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf 27p lawtttotung1 29-10-2009 37 6

 • Báo cáo " Hoàn thuế nhìn từ góc độ pháp lí"

  Hoàn thuế nhìn từ góc độ pháp lí Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết

  pdf 4p duongphuongtim 23-04-2013 10 2

 • Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC

  Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình về tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf 14p lawttnh13 13-11-2009 40 6

 • Giáo trình Luật đất đai - ThS. Trần Quang Huy (chủ biên)

  Giáo trình Luật đất đai nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập luật đất đai của cán bộ giảng dạy, học viên, sinh viên các trường đại học. Nội dung giáo trình gồm 8 chương trình bày về các vấn đề lý luận cơ bản về ngành

  pdf 497p namde03 19-03-2013 385 180

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản