Xem 1-15 trên 15 kết quả từ khóa tai lieu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Tìm kết quả:
Tất cả các từ Chính xác cụm từ Ít nhất một từ
Tìm kiếm trên:
Tất cả Tiêu đề Nội dung Từ khóa
 • Tài liệu tham khảo về ngữ pháp học tiếng anh giúp các bạn học môn tiếng anh tốt...

  doc2p monte_carlo 02-08-2011 145 47   Download

 • Ann’s clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling. Áo quần của Ann lấm tấm toàn sơn. Cô ta đã sơn trần nhà.Has been painting là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. ở ví dụ trên, chúng ta chỉ quan tâm đến hành động. Hành động đó có hoàn thành hay chưa không quan trọng. Ở ví dụ trên hành động chưa hoàn thành..

  pdf4p abcdef_45 29-10-2011 156 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài số 17 thì hiện tại hoàn thành tiễp diễn (i have been doing) hay thì hiện tại hoàn thành (i have done)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p monte_carlo 02-08-2011 86 24   Download

 • Is it raining? Có phải trời đang mưa không? No, it isn’t but the ground is wet. Không, không phải nhưng đất đang bị ướt. It has been raining. trời mới vừa mưa xong.Đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:I/we/they/you have (=I’ve etc) been doing He/she/it has (=he’s etc)

  pdf4p abcdef_45 29-10-2011 86 18   Download

 • Tham khảo tài liệu dưới đây để biết được cách sử dụng thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn. Giúp người học tiếng anh biết khi nào sử dụng, áp dụng vào các bài tập dễ dàng, hiệu quả và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

  doc1p quanghuyas1294 17-01-2014 45 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'present perfect continuous - hiện tại hoàn thành tiếp diễn', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p c2vang 30-09-2011 82 27   Download

 • Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và tiếp diễn đến hiện tại (có thể tiếp tục trong tương lai) - Có các từ chỉ thời gian đi cùng như: ever, never, up to now, so far, ...

  pdf5p leafstorm 29-06-2011 591 221   Download

 • Hiệntại đơn giản (simple present) Hiện tại tiếp diễn (present progressive) Present perfect ( hiện tại hoàn thành) Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive)..b 2.2 Quá khứ ( Past).Quá khứ đơn giản (simple past) Quá khứ tiếp diễn (Past progresive). Quá khứ hoàn thành (past perfect)...Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive)..

  pdf12p poseidon01 14-07-2011 370 288   Download

 • Quyển Tiếng Anh 2 (English 2) cung cấp chương trình tiếp theo quyển Tiếng Anh 1.(English 1) mà các bạn đã học. Cũng như quyển Tiếng Anh 1, quyển này được biên soạn theo.chương trình khung của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Quyển sách vừa ôn luyện.và củng cố các kiến thức bạn đã được học trong quyển trước, vừa tiếp tục cung cấp vốn kiến thức.

  doc271p hanhquanglove 28-12-2010 654 384   Download

 • Thì Hiện tại đơn , Hiện tại tiếp diễn (Present, Present continuous) .2- Thì Hiện tại hoàn thành, Hiện tại tiếp diễn (Present perfect, Present Perfect continuous) .3- Thì Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn (Past perfect, Past Perfect continuous) .4- Thì Quá khứ hoàn thành, Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect, Past Perfect continuous)

  doc17p star_kid_1412 28-08-2012 250 107   Download

 • Tài liệu tham khảo về ngữ pháp tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác, bài bản và khoa học nhất.

  pdf53p k989247466 27-01-2010 1049 669   Download

 • Động từ được chia để thể hiện thì, có hai thì: quá khứ và hiện tại, hay phi-quá khứ được dùng để chỉ cả hiện tại lẫn tương lai. Đối với các động từ miêu tả một quá trình đang xảy ra, hình thức -te iru chỉ thì tiếp diễn. Đối với các động từ khác miêu tả sự thay đổi trạng thái, hình thức -te iru chỉ một thì hoàn thành.

  pdf70p trantinh_10a8 04-12-2010 262 177   Download

 • Mục đích..• Làm quen công cụ phần mềm MATLAB...• Sử dụng MATLAB để thực hiện một số tính toán thông dụng với vector, ma trận và số phức..• Sử dụng MATLAB để biểu diễn và vẽ đồ thị của một số tín hiệu...II. Yêu cầu đối với sinh viên..• Cài đặt phần mềm MATLAB, thực hiện trước bài 1.1 ở nhà...

  pdf9p kiennt1991hn 25-04-2011 260 102   Download

 • Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam..Tiếp tục công việc Publish Email bằng cách chọn Next cho tới khi hoàn tất, lúc đó InfoPath sẽ được thể hiện giống như dạng sau:..Hình 111: biểu mẫu InfoPath khi tiến hành Publish qua E-mail...InfoPath được thể hiện giống như một thành phần của Email, và điền thông tin về địa chỉ email của người cần gửi tới...

  pdf10p yukogaru7 30-09-2010 52 31   Download

 • Sau đó tính toán con số chương trình thực thi đơn bằng cách kết hợp và xử lý các kết quả riêng rẽ. VideoStudio là chương trình ứng dụng thực. Ví dụ bạn có thể sử dụng chương trình để phân tách 43 phút của một video clip thành một video truyền hình 60 phút. Sau đó lại ghép chúng lại thành một chương trình hoàn chỉnh như ban đầu. Chương trình này nâng cao tính tương đương trong máy tính.

  pdf5p phuoctam53 17-08-2011 17 1   Download

Đồng bộ tài khoản