Tìm Tài liệu "Toán Học Rời Rạc ứng Dụng Trong Tin Học"

Kết quả 1-10 trong khoảng 27 
 • Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan (P5)

  Toán rời rạc là một lĩnh vực của toán học nghiên cứu các đối tượng rời rạc. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ của toán rời rạc khi phải đếm các đối tượng, khi nghiên cứu quan sát giữa các tập rời rạc, khi phân tích các quá trình

  14 trang Chia sẻ:banhtrangtayninh Ngày:30-05-2011 |Lượt xem: 248 |Download:105

 • Toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 1

  Tài liệu “Toán rời rạc ứng dụng trong tin học” trình bày các vấn đề toán học cơ bản nhất, nhưng lại hết sức thiết yếu và cần thiết đối với những ai muốn có được các kiến thức tin học vững chắc, tài liệu cũng rất

  41 trang Chia sẻ:myxaodon18 Ngày:09-12-2011 |Lượt xem: 366 |Download:176

 • Giáo trình: Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

  Tham khảo sách 'giáo trình: toán rời rạc ứng dụng trong tin học', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  410 trang Chia sẻ:ktct_1669 Ngày:03-05-2012 |Lượt xem: 543 |Download:268

 • Toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 2

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  41 trang Chia sẻ:myxaodon18 Ngày:09-12-2011 |Lượt xem: 175 |Download:123

 • Toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 3

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  41 trang Chia sẻ:myxaodon18 Ngày:09-12-2011 |Lượt xem: 163 |Download:112

 • Toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 4

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  41 trang Chia sẻ:myxaodon18 Ngày:09-12-2011 |Lượt xem: 154 |Download:108

 • Toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 6

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  41 trang Chia sẻ:myxaodon18 Ngày:09-12-2011 |Lượt xem: 125 |Download:89

 • Toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 5

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  41 trang Chia sẻ:myxaodon18 Ngày:09-12-2011 |Lượt xem: 130 |Download:86

 • Toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 7

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  41 trang Chia sẻ:myxaodon18 Ngày:09-12-2011 |Lượt xem: 118 |Download:84

 • Toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 8

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  41 trang Chia sẻ:myxaodon18 Ngày:09-12-2011 |Lượt xem: 173 |Download:81

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản