» 

An Sinh Xã Hội

 • Đề tài " An sinh xã hội và phát triển kinh tế "

  An sinh xã hội là một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho những thành viên trong cộng đồng qua các biện pháp phân phối thu nhập và bảo vệ XH cho các thành viên lâm vào hoàn cảnh yếu thế trong XH, thông qua các biện pháp thu nhập và dịch vụ XH.Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế: Với xu hướng mang tinh quy luat như hiện nay, một bộ phận nông thôn dc chuyển ra thành thị làm việc...

  ppt 47p nhocthuthu 16-10-2010 388 200

 • Chương I. Lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội

  Tham khảo tài liệu 'chương i. lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p akvevn 29-05-2011 334 140

 • Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế

  Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế: Với xu hướng mang tinh quy luat như hiện nay, một bộ phận nông thôn dc chuyển ra thành thị làm việc dẫn tới so người lao động làm công hưởng

  doc 3p nhocthuthu 16-10-2010 303 125

 • TÌM HIỂU AN SINH XÃ HỘI

  AN SINH XÃ HỘI, MỘT HỆ THỐNG THIẾT YẾU TRONG BỘ MÁY QUỐC GIA HIỆN ĐẠI 1. SỰ NẢY SINH CỦA CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ CHUYỂN BIẾN CỦA TỔ CHỨC AN SINH XÃ HỘI TRÊN BÌNH DIỆN QUỐC GIA. Đời sống con người luôn luôn gặp những trắc trở: bệnh tật, tang tóc, mâu thuẫn, chia ly v.v... Trong các thành viên của xã hội luôn luôn có những thành phần không tự lực được như cô nhi,...

  pdf 86p nine4219 20-08-2012 226 106

 • Giáo trình Luật an sinh xã hội

  Quá trình hình thành an sinh xã hội Lao động tạo ra con người và thông qua quá trình này con người tồn tại. Con người ngoài việc chịu sự tác động với nhau con người còn phải chịu sự tác động của tự nhiên nhưng không phải lúc nào con người cũng gặp những may mắn, thuận lợi gặp những điều kiện sinh sống bình thường mà trong một số trường hợp con người phải đối mặt với thiên...

  pdf 57p augi19 05-04-2012 246 103

 • Luật an sinh xã hội - chương 2

  CHƯƠNG II QUAN HỆ PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI1 I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI 1.Khái niệm Trong cuộc sống, các cá nhân, gia đình và nhiều khi cả cộng đồng có thể gặp phải những rủi ro do thiên tai hay những biến động trong đời sống kinh tế, xã hội gây ra những bão lụt, bệnh tật, chiến tranh... Những rủi ro này khó lường trước và cũng khó có thể phòng ngừa...

  pdf 14p samsara246 22-05-2011 220 100

 • Hệ thống an sinh xã hội

  An sinh xã hội là một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho những thành viên trong cộng đồng qua các biện pháp phân phối thu nhập và bảo vệ XH cho các thành viên lâm vào hoàn cảnh yếu thế trong XH, thông qua các biện pháp thu nhập và dịch vụ XH.Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế:

  doc 18p thuongkhongde88 28-09-2012 204 100

 • Luật an sinh xã hội - chương 1

  1. Quá trình hình thành an sinh xã hội Lao động tạo ra con người và thông qua quá trình này con người tồn tại. Con người ngoài việc chịu sự tác động với nhau con người còn phải chịu sự tác động của tự nhiên nhưng không phải lúc nào con người cũng gặp những may mắn, thuận lợi, gặp những điều kiện sinh sống bình thường mà trong một số trường hợp con người đã phải đối mặt...

  pdf 9p samsara246 22-05-2011 155 73

 • An sinh xã hội ở Việt Nam Lũy tiến đến mức nào?

  Chính phủ Việt Nam hiện đang thiết kế lại các chương trình an sinh xã hội để phù hợp hơn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự vươn lên nhanh chóng thành một nước có mức thu nhập trung bình của đất nước. UNDP rất vinh dự được hỗ trợ Chính phủ trong nỗ lực xây dựng các chính sách xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giảm nghèo và an sinh thu nhập cho tất cả người dân...

  pdf 93p nine4219 20-08-2012 122 62

 • Sự phát triển của Hợp tác xã và vai trò của Hợp tác xã đối với an sinh xã hội

  Một xã hội phát triển lành mạnh, bền vững cần nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố đặc biệt quan trọng là cá nhân, hộ gia đình trong xã hội cần được tổ chức trong các Hợp tác xã ( HTX) , tổ chức kinh tế tự giác, tự quản, bình đẳng, dân chủ cùng giúp đỡ nhau cải thiện mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của từng thành viên nói riêng và cả cộng đồng nói chung , góp...

  pdf 104p manutd1907 31-10-2012 89 55

 • Tài liệu an sinh xã hội

  An sinh xã hội chỉ sự bảo vệ của xã hội đối với những thành viên của mình, bằng một loạt những biện pháp công cộng, chống đỡ sự hẫng hụt về kinh tế và xã hội do bị mất hoặc bị giảm đột ngột nguồn thu nhập vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, tàn tật, tuổi già và chết, kể cả sự bảo vệ chăm sóc y tế và trợ cấp gia đình có con nhỏ

  pdf 20p nine4219 20-08-2012 87 30

 • Các chính sách an sinh xã hội trọng điểm của Trung Quốc

  Trải qua hơn ba thập kỷ nỗ lực cải cách hệ thống an sinh xã hội (ASXH), đến nay, với quan điểm xây dựng xã hội hài hòa, Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 thực hiện ASXH toàn dân. Với nhiều điểm tương đồng về chế độ kinh tế xã hội, văn hóa, chính trị, những kinh nghiệm cải cách hệ thống ASXH của Trung Quốc có ý nghĩa rất hữu ích, cần được tham khảo trong quá trình...

  pdf 13p dontetvui 20-01-2013 47 19

 • Báo cáo "Những vấn đề cơ bản của hệ thống hoá pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay "

  Những vấn đề cơ bản của hệ thống hoá pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay. Quá trình hệ thống háo pháp luật an sinh xã hoioj từ năm 1986 trở về trước không nhiều , đa số chỉ là việc tập hợp các văn bản pháp luật an sinh theo những tiêu chí và mục đích nhất định của các chủ thể tiến hàng,

  pdf 9p dontetvui 23-01-2013 29 12

 • Báo cáo " Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội trong hệ thống pháp luật an sinh xã hội Việt Nam "

  Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội trong hệ thống pháp luật an sinh xã hội Việt Nam

  pdf 7p noel_noel 12-01-2013 24 8

 • Báo cáo " Kinh tế thị trường và yêu cầu hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội "

  Kinh tế thị trường và yêu cầu hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội Thực hiện quản lí nhà nước và xã hội theo pháp luật, thể chế hoá các quan hệ lao động, giao tiếp, hôn nhân-gia đình và các lĩnh vực sinh sống khác là những định hướng quan trọng của văn hoá pháp luật.

  pdf 8p hoathinhbrave 04-05-2013 20 6

 • Báo cáo: Cải cách an sinh xã hội ở châu Âu sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu

  Cải cách an sinh xã hội ở châu Âu sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hơn thế, hậu quả của chế độ tham nhũng, quan liêu ở Nga còn làm thui chột những sáng kiến mới, đồng thời cũng khiến những nhà kinh doanh lớn của Nga có xu hướng di cư sang Mỹ, châu Âu hoặc Israen... để đầu tư.

  pdf 12p butmaudo 19-08-2013 22 5

 • Luật an sinh xã hội

  Tham khảo sách 'luật an sinh xã hội', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 57p nuber_12 26-08-2013 15 4

 • Bài giảng An sinh xã hội: Chương 6

  Chương 5 Bảo hiểm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm rõ nội dung cụ thể và vận dụng kiến thức học về an sinh xã hội thật tốt.

  pdf 39p canhdangxuan 09-04-2014 1 0

 • Bài giảng An sinh xã hội: Chương 3

  Chương 3 Cứu trợ xã hội thuộc bài giảng An sinh xã hội, nội dung chương học này sẽ nghiên cứu về: Khái niệm và mục tiêu của CTXH, Những quan điểm cơ bản về CTXH, Đối tượng được CTXH, Các hình thức CTXH, Tài chính CTXH.

  pdf 48p canhdangxuan 09-04-2014 0 0

 • Bài giảng An sinh xã hội: Chương 1

  Chương 1 Tổng quan về an sinh xã hội, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu sự cần thiết của ASXH, Bản chất và chức năng của ASXH, Vai trò của ASXH, Một số nguyên tắc hoạt động cơ bản của ASXH, Các chính sách ASXH cơ bản, ASXH ở một số nước trên thế giới, và Vai trò của ILO trong ASXH.

  pdf 31p canhdangxuan 09-04-2014 0 0

 • + Xem thêm 3158 An Sinh Xã Hội khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản