» 

Bài Tập Toán Tài Chính

 • Toán Tài chính là một ngành toán học ứng dụng nghiên cứu thị trường tài chính. Nói chung, tài chính toán học sẽ thừa kế và mở rộng các mô hình toán học mà không cần phải thiết lập một liên kết đến lý thuyết tài chính. Dưới đây là một số tài liệu rất hay về Toán tài chính.

  kc_happy91 23-10-2013 1479 93

 • + Xem thêm 1 bộ sưu tập khác
 • BÀI TẬP TOÁN TÀI CHÍNH - PHẦN 1 - CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài tập toán tài chính - phần 1 - các nghiệp vụ tài chính ngắn hạn', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 51p thanhuongkt 21-05-2011 217 51

 • Giải bài tập môn tài chính doanh nghiệp chương 3

  Tham khảo tài liệu 'giải bài tập môn tài chính doanh nghiệp chương 3', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 11p exus0912 10-11-2012 413 156

 • BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Tham khảo tài liệu 'bài tập nhóm tài chính doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p musicpro28 24-08-2013 58 12

 • HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH

  Các bài tập và các bài giải về toán tài chính.

  doc 5p nguyen_xuan_nga 21-06-2011 1452 490

 • Hướng dẫn giải bài tập Toán tài chính

  Bài 1: Một thương gia thương lượng 1 hối phiếu 450.000đồng hạn kỳ từ ngày thương lượng đến ngày đáo hạn của thương phiếu là 55 ngày với lãi suất chiết khấu ngân hàng áp dụng 20%năm. Tính số tiền ngân hàng giữ lại và số tiền thương gia nhận được.

  pdf 8p kc_happy91 23-10-2013 145 28

 • 22 dạng bài tập toán tài chính tổng hợp công thức nhanh giải bài tập toán tài chính

  Dạng 1: Một dãy gồm N niên kim “cố định”, i1,i2 là hai lãi suất khác nhau. Tính giá trị thu được Dạng 2: Một khoản vay C được thanh toán bằng N niên kim. (N-1) niên kim cố định, tính niên kim cuối cùng Dạng 3: Một dãy gồm 20 niên kim cố định được thực hiện vào các thời điểm 1,2,...20 ,từ thời kì 1 đến k là 8% bắt đầu (k+1) đến lãi suất 9% .

  pdf 8p butmaulam 28-10-2013 53 19

 • Bài tập môn Toán tài chính

  Toán học tài chính là một ngành toán học ứng dụng nghiên cứu thị trường tài chính. Môn học này có nhiều liên hệ đến tài chính kinh tế, nhưng nó hẹp hơn và trừu tượng hơn. Ví dụ, một nhà kinh tế học tài chính có thể nghiên cứu lý do tại sao một công ty có giá cổ phiếu …

  ppt 51p hoangthitham 14-11-2009 3788 1141

 • Bài tập Toán tài chính theo chương

  Một hàng hóa nếu bán trả ngay là 100 triệu đồng, nay thực hiện mua bán trả góp hằng tháng với số tiền bằng nhau, kỳ đầu tiên trả là 1 tháng sau khi vay.yêu cầu chọn ngày vay là ngày tương đương. a. Nếu i=2% tháng và trả trong 12 tháng thì số tiền khách hàng phải trả mỗi kỳ là bao nhiêu?

  doc 18p thanhtn5 12-03-2011 1256 521

 • Bài tập toán tài chính

  Một khoản tiền được gửi vào NH trong 192 ngày, lãi suất 9,5%. Người ta nhận thấy rằng khoản tiền đó với những điều kiện như trên nếu được gửi theo năm 360 ngày và theo năm 365 ngày thì giữa hai cách gửi này có sự chênh lệch về tiền lãi là 4,35 tr. Hãy tính giá trị của khoản tiền trên.

  pdf 51p ntgioi120404 11-11-2009 1376 491

 • Bài tập ôn tập về tài chính doanh nghiệp

  bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo ôn tập.Tài chính.Câu 1. Mục tiêu của quản trị tài chính là gì? Tại sao chỉ tiêu giá trị thị trường gia tăng của vốn chủ sở hữu (MVA) lại là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thành tích của các nhà quản trị...

  doc 39p vudanghien 01-10-2011 1236 444

 • BÀI TẬP ÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  BÀI TẬP ÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN THAM KHẢO ĐỂ HỌC TỐT MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

  doc 10p tinhphuong60 04-08-2011 882 366

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp

  Bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo ôn tập.Tài chính

  pdf 50p coc_xanh 18-01-2013 134 62

 • Giáo trình môn Toán tài chinh

  Giá trị của tiền tệ theo thời gian là một khái niệm cơ bản trong tài chính. Một khoản tiền được gửi vào ngân hàng hôm nay, sau một thời gian sau sẽ tạo nên một số tiền tích luỹ cao hơn số tiền bỏ ra ban đầu. Sự thay đổi số lượng tiền sau một thời gian ...

  pdf 274p kc_happy91 23-10-2013 104 28

 • Bài giảng Toán tài chính - Nông Ngọc Dụ

  Toán TC là một môn khoa học tính toán về TC phục vụ cho các hoạt động KD và đầu tư trong nền kinh tế. 1.1.2 Đối tượng của toán TC :Là tính toán về lãi suất, tiền lãi, giá trị của tiền tệ theo thời gian, giá trị của các công cụ TC... 1.1.3 Ứng dụng của toán TC :

  pdf 44p kc_happy91 23-10-2013 21 6

 • Bài giải - Bài tập kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo thêm về bài tập và bài giải của kế toán tài chính

  doc 10p as77153 29-09-2009 26331 8913

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp và bài giải

  Tài liệu tham khảo về một số bài tập môn tài chính doanh nghiệp có kèm theo bài giải để các bạn sinh viên kiểm tra lại bài tập, qua đó nắm vững kiến thức hơn về môn học này.

  doc 14p nguoikhongtinhyeu 09-08-2010 8895 4651

 • Bài tập-bài giải kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo về bài tập và bài giải kế toán tài chính.

  doc 10p lavita_311 16-03-2010 5390 3345

 • Bài tập học về kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính là tài liệu dành cho các sinh viên các khối ngành kinh tế và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kế toán. Bài tập kế toán tài chính đi từ cơ bản đến nâng cao giúp các bạn có thể nắm bắt được kiến thức hiệu quả nhất.

  doc 39p nga89hp 21-06-2010 4146 2703

 • Bài tập kế toán tài chính - GV Bùi Đan Thanh

  Trong nghiệp vụ kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính.Qua đó, tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính sẽ giúp thêm các bạn củng cố lại lý thuyết đã học. Chúc các bạn thành công!

  doc 23p trankhanhlinh2928 02-04-2010 3165 2151

 • bài tập kế toán tài chính (có bài giải)

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán tài chính (có bài giải)', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 10p zang710 16-06-2011 3051 1785

 • + Xem thêm 2497 Bài Tập Toán Tài Chính khác
Đồng bộ tài khoản