» 

Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

 • Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua đó giúp người sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai để ra các quyết định kinh tế.Báo cáo tài chính là phương pháp thể hiện và truyền tải thông tin kế toán đến người ra quyết định kinh tế. Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình các mặt hoạt động của doanh nghiệp bằng các chỉ tiêu giá trị. Bộ sưu tập này bao gồm: nội dung, hướng dẫn, quy trình, hướng dẫn đọc hiểu, .v.v. phân tích bào cáo tài chính doanh nghiệp, nhằm cũng cố kiến thức cũng như thực hành nâng cao khả năng trong chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

  dungdiem 19-09-2013 1535 126

 • Bộ sưu tập bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những bài giảng hay nhất dành cho các bạn sinh viên kinh tế trong quá trình học tập bộ môn.

  bopcorn123 14-01-2014 149 13

 • + Xem thêm 2 bộ sưu tập khác
 • Nội dung hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với mọi đối tượng sử dụng thông tin, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Song, nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những vấn đề gì?

  doc 11p ngocthuytien 22-10-2010 2941 1854

 • Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với mọi đối tượng sử dụng thông tin, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Song, nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những vấn đề gì? Tác giả xin đề xuất hai nội dung cơ bản khi tiến hành phân tích báo cáo tài chính...

  pdf 4p cctaichinh 10-09-2010 2408 1050

 • Tài liệu Chỉ tiêu Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp

  Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ) cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, và (5) giá trị doanh nghiệp...

  pdf 25p phuonghoangnho 23-04-2010 1408 778

 • Báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Báo cáo tài chính (BCTC) là sự phản ánh trung thực nhất về tình hình hoạt động tài chính cũng như thực trạng vốn hiện thời của doanh nghiệp. BCTC đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Nhưng BCTC như thế nào cho vừa hiệu quả lại giảm thiểu chi phí lại là điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được. Bài viết này xin giới thiệu về BCTC, tầm quan...

  pdf 5p giomuaxuantoi 21-05-2010 869 289

 • Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 1

  Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính - BCTC phản ánh tổng quát về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, và dòng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp. BCTC đáp ứng nhu cầu thông tin cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

  ppt 39p impossible_1 05-11-2013 36 7

 • Chương 5 - HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Mục đích của báo cáo tài chính Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế

  pdf 20p home_12 12-08-2013 15 3

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu phương pháp xác định phạm vi của thử nghiệm cơ bản từ kết quả đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế-Atax

  Đề tài có ý nghĩa thực tiễn lớn đối với chất lượng cuộc kiểm toán cũng như hiệu quả hoạt động báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế-Atax.

  pdf 13p nine_12 15-02-2014 3 2

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay tín dụng tại ngân hàng Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng

  Mục tiêu của luận văn nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay tín dụng tại ngân hàng. Phân tích thực trạng báo cáo tài chính doanh nghiệp vay tín dụng tại ngân hàng Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng.

  pdf 13p eight_12 07-03-2014 2 1

 • Bài giảng Hướng dẫn đọc và hiểu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Hướng dẫn đọc và hiểu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trình bày các nội dung chính: đọc hiểu và phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp.

  pdf 49p lephattai1508 21-04-2014 0 0

 • Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Hỗ trợ đưa ra các quyết định tín dụng trên cơ sở phân tích hiệu quả sản cuất kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp; dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai và phân tích đảm bảo nợ vay của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá.

  pdf 40p badaohatgao 26-06-2013 731 487

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính so sánh cho nhóm doanh nghiệp ngành bánh kẹo niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Đề tài Phân tích báo cáo tài chính so sánh cho nhóm doanh nghiệp ngành bánh kẹo niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nêu những vấn đề con bản về phân tích báo cáo tài chiánh doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính so sánh nhóm doanh nghiệp bánh kẹo niêm yết trên thị thường chứng khoán Việt Nam. Đánh giá về hoạt động phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên...

  pdf 114p click_12 11-04-2014 7 5

 • Báo cáo: " Phân tích tài chính doanh nghiệp"

  Bảng báo cáo tài chính này cho biết hoạt động của công ty trên thị trường là yếu hay mạnh, khả năng công ty có thể đầu tư vào những dự án lớn hay nhỏ. Cũng chính nhờ bảng báo cáo tài chính này là cơ sở để các nhà đầu tư căn cứ vào đó để quyết định có nên bỏ vốn đầu tư cho công ty hay không,....

  doc 34p vuongvu_dang 11-10-2009 3956 1558

 • Chỉ tiêu Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp

  Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ) cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, và (5) giá trị doanh nghiệp...

  pdf 6p coc_chung 25-12-2009 3396 1489

 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua đó giúp người sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai để ra các quyết định kinh tế.

  pdf 20p tukhuyen123 21-07-2012 1829 915

 • Các màn phù phép trong báo cáo tài chính

  Những chiêu thức phù phép trong bản báo cáo tài chính và sự không minh bạch về tình hình tài chính thực của công ty.

  pdf 3p angola 26-04-2009 849 682

 • Chương 11. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Mục tiêu chung Giúp cho người học nhận thức bản chất, nội dung, phương pháp, trình tự lập các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp. Trang bị cho người học phương pháp lập các báo cáo kế toán tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính,... trong doanh nghiệp.

  pdf 74p bubblesmile 15-08-2011 1057 556

 • Luận văn đề tài : Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Báo cáo tài chính là phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn tại một thời điểm, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp..

  doc 76p lazycat228 20-11-2011 738 410

 • Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận

  Mục đích là Tổng hợp báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động các các doanh nghiệp nhà nước để báo cáo Bộ Tài chính, UBND Tỉnh theo quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước.

  pdf 2p hoangly 24-06-2009 941 285

 • Hướng dẫn kế toán chuẩn mực "Trình bày báo cáo tài chính"

  Trong Thông tư này chỉ quy định và hướng dẫn các yêu cầu chung về kết cấu, nội dung và nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp liên quan đến những nội dung bổ sung, sửa đổi theo Chuẩn mực số 21 "Trình bày báo cáo tài chính"

  doc 33p quantrinhansu 04-12-2010 487 270

 • Hướng dẫn đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Phần cơ bản (Dành cho người mới bắt đầu) Đọc hiểu & Phân tích •Báo cáo kết quả kinh doanh •Bảng cân đối kế toán •Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .Vì sao cần học phân tích báo cáo tài chính (BCTC) ? .Vì sao cần học phân tích báo cáo tài chính (BCTC) ? 1. Đối với những người đang theo học ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu tư,... : Phân tích BCTC là một kỹ năng cần...

  pdf 48p hoangdungtqc 13-06-2013 605 239

 • + Xem thêm 6148 Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản