» 

Bình đẳng Giới

 • Bài tiểu luận "Thực trạng bất bình đẳng giới ở Việt Nam"

  Tham khảo luận văn - đề án 'bài tiểu luận "thực trạng bất bình đẳng giới ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 24p hoadainb90 10-06-2011 1624 496

 • Con đường tới Bình đẳng Giới

  Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc (UNIFEM) UNIFEM là Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc (LHQ). UNIFEM hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật cho các chương trình và chiến lược có sáng kiến thúc đẩy nhân quyền, tham chính và an ninh kinh tế của phụ nữ. UNIFEM quan hệ hợp tác với với các tổ chức của LHQ, chính phủ, phi chính phủ và các mạng lưới nhằm thúc đẩy bình đẳng giới....

  pdf 52p thanhnga 10-06-2009 307 215

 • Luật Bình đẳng giới

  Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới

  doc 13p meomeo 10-05-2009 1545 175

 • LUẬTVỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

  Luận của Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2006. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bình đẳng giới.

  doc 16p bechut91 13-01-2011 540 146

 • Bình đẳng giới

  Giới tính: Là các đặc điểm về cấu tạo cơ thể, liên quan đến chức năng sinh sản của phụ nữ và nam giới.Luật Bình đẳng giới là đạo luật mang số 73/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật này quy định về bình đẳng giới ở Việt Nam.

  ppt 60p ducmanno1 08-10-2010 308 138

 • Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

  Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập vói thế giới vấn đề nam,nữ bình quyền lại càng được chú trọng hơn bao giờ hết.Luật Bình đẳng giới là đạo luật mang số 73/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật này quy định về bình đẳng giới ở...

  ppt 33p buithaihieu 19-04-2011 498 136

 • ĐỀ TÀI: BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG QUẢN LÍ Ở VIỆT NAM

  Nhiều năm qua Đảng và nhà nước đã ban hành các chính sách về bình đẳng giới để phụ nữ Việt Nam có cơ hội phát huy tài năng của mình và tham gia những vị trí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp…

  doc 29p vytuanthuhien 24-10-2011 245 117

 • LUẬN VĂN: Bình đẳng giới trong lao động và việc làm ở nông thôn tỉnh Bình Phước hiện nay

  Bình đẳng giới một cách toàn diện, triệt để là lý tưởng mà nhân loại đã theo đuổi hàng nhiều thế kỷ. Đầu thế kỷ XIX, nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng Pháp S. Phuriê đã nhận định: trình độ giải phóng phụ nữ là thước đo trình độ phát triển của xã hội. Luận điểm này tiếp tục được khẳng định trong học thuyết Mác – Lênin ngay từ khi nó ra đời và được phát...

  pdf 106p dellvietnam 24-08-2012 201 107

 • Văn bản Luật bình đẳng giới

  LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bình đẳng giới. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời...

  pdf 15p hoasenuniversity 05-12-2011 295 101

 • Báo cáo khoa học : Bất bình đẳng giới về giáo dục Việt Nam hiện nay

  Hàng ngàn năm chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo “trọng nam khinh nữ”, cả cuộc đời người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam chỉ được coi như là “cái bóng” của người đàn ông với những quan niệm như “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Hơn 60 năm kể từ khi quyền của người phụ nữ Việt Nam lần đầu tiên được khẳng định “nam nữ bình quyền” trong bản Hiến...

  pdf 8p truongnghen 24-01-2013 158 76

 • Thúc đẩy bình đẳng giới công sở: chỉ nói suông?

  Nhiều công ty đã từng cam kết thực hiện bình đẳng giới nơi công sở nhưng thực tế không phải vậy. Bản khảo sát về bình đẳng giới mà chúng tôi hợp tác với HBR.org thực hiện gần đây với hơn 1800 doanh nhân trên toàn cầu chỉ ra rằng nhân viên thất vọng với cách tổ chức của mình thực hiện vấn đề bình đẳng giới, cụ thể hơn là nỗ lực nhằm đối xử công bằng giữa nhân viên...

  pdf 4p lauthaidongque 27-07-2010 144 74

 • BÀI TÌM HIỂU VỀ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

  Trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đều xác định việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Thực...

  doc 26p ducmanhqh 21-09-2012 132 50

 • TÌM HIỂU VỀ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

  Câu hỏi 1: Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? Nêu chính sách và nội dung quản lí Nhà nước về Bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ X ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 * Chính sách của Nhà nước...

  doc 9p tinhchanli_2 26-09-2012 151 35

 • Báo cáo "Vấn đề bình đẳng giới trên thế giới "

  Vấn đề bình đẳng giới trên thế giới Để tránh những điểm bất hợp lí này, chúng tôi cho rằng Luật công chứng chỉ cần quy định nghĩa vụ niêm yết công khai lịch làm việc tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng là đủ. Ngoài ra cần mở rộng các trường hợp công chứng viên được công chứng ngoài trụ sở như công chứng theo yêu cầu của các bên tham gia giao dịch, công chứng...

  pdf 9p hoathinhbrave 04-05-2013 33 9

 • Đề tài " Thái độ của sinh viên đại học Tôn Đức Thắng về bình đẳng giới trong quan hệ vợ chồng "

  Gia đình được xem là một đơn vị xã hội vi mô, chịu sự chi phối của xã hội nhưng đồng thời gia đình cũng quyết định sự ổn định của xã hội. Để phát triển xã hội thì phải thực hiện bình đẳng giới từ nền tản xã hội nghĩa là từ gia đình. Vấn đề bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình luôn được quan tâm. Bình đẳng giới trong gia đình là...

  doc 32p tuanbe 08-05-2013 24 8

 • Báo cáo " Vấn đề bình đẳng giới và những đảm bảo trong pháp luật lao động Việt Nam "

  Vấn đề bình đẳng giới và những đảm bảo trong pháp luật lao động Việt Nam Khi thực hiện xã hội hoá hoạt động công chứng tất yếu hình thành thị trường lao động đáp ứng nguồn nhân lực cho hoạt động công chứng vì thế sẽ có sự cạnh tranh giữa các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thu hút nhân lực.

  pdf 7p hoathinhbrave 04-05-2013 13 5

 • Báo cáo "Các qui định về bình đẳng giới trong lĩnh vực luật lao động, đối chiếu và khuyến nghị "

  Trong những năm gần đâu bình đẳng giới tính trở thanh vấn đề vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại . Trong bối cảnh đó, Luật bình đẳng giới đầu tiên của Việt Nam đã được thông qua vào kì họp thứ mười Quốc hội khóa XI, ngày 29/11/2006

  pdf 8p noel_noel 12-01-2013 14 4

 • Cuộc thi Tim hiểu về Bình đẳng giới

  Câu 1: Luật Bình đẳng giới quy định bao nhiêu thuật ngữ liên quan tới bình đẳng giới? Nêu các nội dung cụ thể của từng thuật ngữ và cho 2 ví dụ để minh họa cho 2 khái niệm bất kỳ ? - Luật Bình đẳng giới quy định 9 thuật ngữ liên quan đến bình đẳng giới. Cụ thể như sau: + Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.

  doc 0p cutenvipst 01-12-2012 24 4

 • BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÔNG TÁC GIẢM NHẸ RỦI RO THẢM HOẠ VÀ TĂNG TRƯỞNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  Phụ nữ tại Việt Nam là các tác nhân năng động trong công tác thích ứng với biến đổi khí hậu (TƯBĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thảm họa (GNRRTH). Các vai trò giới đã được xác định, các mối quan tâm và những đóng góp của họ trong gia đình, cộng đồng và nơi làm việc cần được ghi nhận và phản ánh trong các chính sách và hành động có liên quan. Việc nâng cao nhận thức,trau dồi khả năng...

  pdf 12p manutd1907 09-04-2013 22 4

 • Báo cáo " Quan niệm về bình đẳng giới "

  Quan niệm về bình đẳng giới Trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh, các tổ chức hành nghề công chứng cần được tự quyết định chế độ, thời gian làm việc phù hợp với năng lực của tổ chức mình, nhất là với các tổ chức hành nghề công chứng tư. Thực tế cho thấy các quy định về chế độ làm việc và địa điểm công chứng chỉ được các phòng công chứng chấp hành còn...

  pdf 5p hoathinhbrave 04-05-2013 7 1

 • + Xem thêm 1263 Bình đẳng Giới khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản