» 

Giáo án Công Nghệ 10

 • Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản nhằm giúp học sinh hiểu được cơ sở khoa học của các biện pháp phát triển & bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên, biện pháp tăng nguồn thức ăn nhân tạo.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 1 1

 • Bài 54: Thành lập doanh nghiệp - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Thành lập doanh nghiệp nhằm giúp học sinh xác định được ý tưởng kinh doanh, biết được các bước triển khai việc thành lập doanh nghiệp. Có kỹ năng xác lập được mô hình tổ chức một doanh nghiệp.

  doc 3p nguyennhuviencn 04-04-2014 1 1

 • Bài 55: Quản lý doanh nghiệp - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Quản lý doanh nghiệp nhằm giúp học sinh biết được việc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Biết được nội dung và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Biết được một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  doc 3p nguyennhuviencn 04-04-2014 2 1

 • Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Bảo quản hạt, củ làm giống nhằm giúp học sinh biết được các đặc điểm cơ bản của nông lâm thuỷ sản và ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến chất lượng của nông lâm thuỷ sản trong bảo quản chế biến.

  doc 3p nguyennhuviencn 04-04-2014 1 1

 • Bài 56: Thực hành Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Thực hành - Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp nhằm giúp học sinh xác định được kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp kế hoạch bán hàng, thị trường tiêu thụ, kế hoạch mua hàng. Qua đó giúp học sinh có thể vận dụng kinh doanh sản xuất ở địa phương mình.

  doc 4p nguyennhuviencn 04-04-2014 2 1

 • Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Xác định kế hoạch kinh doanh nhằm giúp học sinh biết được nội dung và phương pháp xác định kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 2 1

 • Bài 50: Doanh nghiệp, hoạt động KD của doanh nghiệp - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp học sinh biết được thế nào là tổ chức kinh doanh hộ gia đình. Nêu được những thuận lợi và khó khăn đối với những doanh nghiệp nhỏ. Biết được những lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp nhỏ.

  doc 4p nguyennhuviencn 04-04-2014 1 1

 • Bài 40: Mục đích ý nghĩa công tác bảo quản chế biến - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản nhằm giúp học sinh trình bày được mục đích và ý nghĩa của công tác bào quản, chế biến nông, lâm, thủy sản. Từ các đặc điểm của nông, lâm, thủy sản, giải thích được vì sao phải bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản.

  doc 3p nguyennhuviencn 04-04-2014 1 1

 • Bài 49: Bài mở đầu: Kinh Doanh - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Bài mở đầu nhằm giúp học sinh trình bày được một số khái niệm liên quan đến kinh doanh. Trình bày được một số khái niệm về doanh nghiệp và công ty. Có ý thức định hướng nghề nghiệp và tìm hiểu các hoạt động kinh doanh tại gia đình và địa phương.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 2 1

 • Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nhiệp và lâm sản - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Chế biến sản phẩm cây công nhiệp và lâm sản nhằm giúp học sinh biết được một số phương pháp chế biến chè, cà phê, biết được phương pháp sản xuất chè xanh quy mô công nghiệp. Biết được một số sản phẩm chế biến từ lâm .sản.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 2 1

 • Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Lựa chon lĩnh vực kinh doanh nhằm giúp học sinh biết được căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh. Trình bầy được các bước lựa chọn các lĩnh vực kinh doanh.

  doc 3p nguyennhuviencn 04-04-2014 1 1

 • Bài 52: Thực hành Lựa chọn cơ hội kinh doanh - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Thực hành - Lựa chọn cơ hội kinh doanh nhằm giúp học sinh củng cố được kiến thức đã học, lựa chọn và xác định được cơ hội kinh doanh phù hợp. Rèn luyện được kỹ năng: quan sát, phân tích, tổng hợp, phán đoán để đưa ra được quyết kinh doanh phù hợp.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 1 1

 • Bài 16: Thực hành nhận biết loại sâu bệnh hại cây lúa - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Thực hành - Nhận biết một số loại sâu bệnh hại cây lúa nhằm giúp học sinh nhận biết được một số sâu bệnh hại lúa phổ biến ở nước ta, rèn luyện kĩ năng quan sát. Có ý thức tổ chức kỉ luật, đảm bảo vệ sinh môi trường.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 0 0

 • Bài 5: Thực hành Xác định sức sống của hạt - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Thực hành - Xác định sức sống của hạt nhằm giúp học sinh biết được trình tự và quy trình sản xuất giống ở cây thụ phấn chéo. Biết được trình tự và quy trình sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính.

  doc 3p nguyennhuviencn 04-04-2014 0 0

 • Bài 1: Bài mở đầu - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Bài mở đầu nhằm giúp học sinh biết được tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta hiện nay và phương hướng, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, biết áp dụng đúng khoa học kĩ thuật vào sx để không gây ô nhiễm môi trường mà đảm bảo cân bằng sinh thái.

  doc 4p nguyennhuviencn 04-04-2014 0 0

 • Bài 37: Một số loại vắc xin thuốc phòng cho vật nuôi - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi nhằm giúp học sinh phân biệt được vai trò của thuốc kháng sinh và vacxin trong việc phòng chống bệnh cho vật nuôi. Hiểu được đặc điểm quan trọng của vacxin và thuốc kháng sinh có liên quan đến việc bảo quản và sử dụng thuốc.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 0 0

 • Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản nhằm giúp học sinh hiểu được một số yêu cầu của của chuồng trại chại chăn nuôi. Hiểu được tầm quan trọng, lợi ích và biết được các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi để bảo vệ môi trường sống.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 0 0

 • Bài 43-46: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá nhằm giúp học sinh biết được một số phương pháp bảo quản thịt, trứng, sữa, cá, biết được một số phương pháp chế biến thịt, quy trình chế biến thịt hộp. Biết được quy trình chế biến cỏ và cách làm ruốc cá tươi.

  doc 4p nguyennhuviencn 04-04-2014 0 0

 • Bài 8: Thực hành Xác định độ chua của đất - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Thực hành - Xác định độ chua của đất nhằm giúp học sinh biết được phương pháp xác định độ PH của đất. Xác định được PH của đất bằng thiết bị thong thường. Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo, có ý thức kỉ luật, trật tự.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 0 0

 • Bài 36: Thực hành quan sát gà mắc bệnh Niu cát xơn - Giáo án Công nghệ 10 - GV:N.N.Viên

  Mục tiêu của bài soạn giáo án Thực hành - Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn (Newcastle) và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do vi rút nhằm giúp học sinh biết được các triệu chứng, bệnh tích điển hình của gà và cá trắm cỏ, có thái độ tích cực trọng việc tìm hiểu các triệu chứng bệnh ở vật nuôi.

  doc 2p nguyennhuviencn 04-04-2014 1 0

 • + Xem thêm 377 Giáo án Công Nghệ 10 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản