» 

Giáo án Tiếng Việt Lớp 4

 • Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả (Nhớ - viết) : CAO BẰNG

  Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả (Nhớ - viết) : CAO BẰNG MỤC TIÊU: 1. Nhớ – viết đúng chính tả 4 khổ thơ đầu của bài thơ Cao Bằng. 2. Viết hoa đúng các tên người, tên địa lí Việt Nam. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Bảng phụ hoặc giấy khổ lớn.

  pdf 5p phalinh10 21-07-2011 318 56

 • Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012

  Tài liệu tham khảo đề thi tiếng việt lớp 4

  pdf 10p honghai_evn 25-06-2013 66 25

 • Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi giữa kỳ ii môn tiếng việt lớp 4 năm 2011-2012', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p honghai_evn 25-06-2013 96 25

 • Đề thi cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013

  Tài liệu tham khảo Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 4

  pdf 29p honghai_evn 25-06-2013 88 21

 • Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi cuối kỳ ii môn tiếng việt lớp 4 năm 2009-2010', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p honghai_evn 25-06-2013 44 12

 • Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DẤU HAI CHẤM

  Tham khảo tài liệu 'tiếng việt lớp 4 - luyện từ và câu - dấu hai chấm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p umeox1209 29-11-2010 163 11

 • Đề thi kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013

  Tài liệu tham khảo Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 4

  pdf 9p honghai_evn 25-06-2013 41 9

 • Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi giữa kỳ ii môn tiếng việt lớp 4 năm 2009-2010', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p honghai_evn 25-06-2013 52 6

 • Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi giữa kỳ ii môn tiếng việt lớp 4 năm 2008-2009', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p honghai_evn 25-06-2013 33 4

 • Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: TỪ TRÁI NGHĨA

  Mục tiêu, nhiệm vụ: - Hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa. - Biết tìm từ trái nghĩa trong câu và đặt câu với từ trái nghĩa. II.Đồ dùng dạy học: - Phô tô cô pi vài trang Từ điển tiếng Việt. - 3,4 tờ phiếu khổ to. III. Các hoạt động dạy học:

  pdf 10p phalinh9 20-07-2011 229 30

 • Giáo án Tiếng Việt lớp 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU , ĐOÀN KẾT

  Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm : Thương người như thể thương thân . -Hiểu nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm . -Hiểu nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt có trong bài và biết cách dùng các từ đó .

  pdf 8p umeox1209 29-11-2010 103 7

 • Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

  Củng cố kiến thức về cấu tạo của tiếng 3 bộ phận : âm đầu , vần . thanh . -Phân tích đúng cấu tạo của tiếng trong câu . -Hiểu thế nào là 2 tiếng bắt vần với nhau trong thơ . II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng . -Bộ xếp chữ HVTH . -Hoặc bảng cấu tạo của tiếng viết ra giấy khổ lớn để HS làm bài tập .

  pdf 6p umeox1209 29-11-2010 801 120

 • Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY

  Hiểu được từ láy và từ ghép là 2 cách cấu tạo từ phức tiếng Việt : Từ ghép là từ gồm những tiếng có nghĩa ghép lại với nhau . Từ láy là từ có tiếng hay âm , vần lặp lại nhau. -Phân biệt được từ ghép và từ láy , tìm được các từ ghép và từ láy dễ . -Sử dụng được từ ghép và từ láy để đặt câu .

  pdf 6p umeox1209 29-11-2010 826 87

 • Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY

  Nhận diện được từ ghép và từ láy trong câu văn , đoạn văn . -Xác định được mô hình cấu tạo của từ ghép , từ ghép tổng hợp , từ ghép phân loại và từ láy : láy âm , lấy vần , lấy cả âm và vần . II. Đồ dùng dạy học: -Giấy khổ to kẻ sẵn bảng BT 1 , BT 2 , bút dạ . -Từ điển Tiếng Việt hoặc phô tô vài trang cho nhóm HS .

  pdf 4p umeox1209 29-11-2010 337 65

 • Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU , ĐOÀN KẾT

  Mở rộng vốn từ ngữ theo chủ điểm nhân hậu , đoàn kết . 2 Rèn luyện để sử dụng tốt vốn từ trên . 3 Hiểu được ý nghĩa của một số câu thành ngữ , tục ngữ thuộc chủ điểm . II. Đồ dùng dạy học: -Giấy khổ to kẻ sẵn 2 cột của BT 1 , BT 2 , bút dạ . -Bảng lớp viết sẵn 4 câu thành ngữ bài 3 . -Từ điển Tiếng Việt ( Nếu có ) hoặc phô tô vài trang cho nhóm HS .

  pdf 7p umeox1209 29-11-2010 475 59

 • Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

  Dựa trên những thông tin về nội dung của đoạn văn, xây dựng hoàn chỉnh các nội dung của bài văn của một câu chuyện. - Sử dụng tiếng Việt hay, lời văn sáng tạo, sinh động. -Biết nhận xét, đánh giá bài văn của mình.

  pdf 6p umeox1209 29-11-2010 258 35

 • Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP LÀM VĂN: Gọi điện

  MỤC TIÊU : Đọc và hiểu bài Gọi điện. Biết và ghi nhớ một số thao tác khi gọi điện. Trả lời câu hỏi về các việc cần làm trong giao tiếp qua điện thoại. Viết được 4 đến 5 câu trao đổi qua điện thoại theo tình huống giao tiếp cụ thể.

  pdf 5p phalinh10 22-07-2011 77 9

 • Giáo án Tiếng Việt lớp 4: TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

  Dựa vào tranh minh hoạ và lời gợi ý, xây dựng được cốt truyện Ba lưỡi rìu. -Xây dựng đoạn văn kể chuyện kết hợp miêu tả hình dáng nhân vật. Đặc điểm của các sự vật. -Hiểu được nội dung, ý nghĩa truyện. -Lời kể tự nhiên, sinh động, sáng tạo khi miêu tả. -Nhận xét, đánh giá được lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.

  pdf 9p umeox1209 29-11-2010 140 8

 • Đề thi giữa học kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009

  Hiểu được từ láy và từ ghép là 2 cách cấu tạo từ phức tiếng Việt : Từ ghép là từ gồm những tiếng có nghĩa ghép lại với nhau . Từ láy là từ có tiếng hay âm , vần lặp lại nhau. -Phân biệt được từ ghép và từ láy , tìm được

  pdf 12p honghai_evn 25-06-2013 25 8

 • Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2010-2011

  Hiểu được từ láy và từ ghép là 2 cách cấu tạo từ phức tiếng Việt : Từ ghép là từ gồm những tiếng có nghĩa ghép lại với nhau . Từ láy là từ có tiếng hay âm , vần lặp lại nhau. -Phân biệt được từ ghép và từ láy , tìm được

  pdf 9p honghai_evn 25-06-2013 34 7

 • + Xem thêm 1257 Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản