» 

Hành Vi Tổ Chức

 • Quản trị hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giửa hành vi của con người với tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Với bộ bài giảng của giảng viên Huỳnh Nhựt Nghĩa trường đại học Marketing này giúp các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh có thêm tài liệu tham khảo!

  matem95 30-12-2013 415 22

 • Bộ sưu tập gồm các bài học tổng quan hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức, ra quyết định cá nhân trong tổ chức, tạo động lực cho người lao động,...Để nắm được nội dung và đi sâu hơn vào tìm hiểu hành vi tổ chức, mời các bạn cùng tham khảo bộ sưu tập dưới đây.

  hohanhnhi 09-01-2014 551 25

 • + Xem thêm 3 bộ sưu tập khác
 • Câu hỏi môn Hành vi tổ chức

  Tài liệu tham khảo Câu hỏi môn Hành vi tổ chức

  doc 6p nhuttailieu 26-09-2010 1010 482

 • Trương Trung Nghĩa - Bài tập môn Quản trị hành vi tổ chức

  Bạn hãy phát triển một dự án đổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức hiện nay bạn đang làm việc. Hãy xác định trong doanh nghiệp/tổ chức hiện tại của bạn, có các vấn đề hay cơ hội gì liên quan đến các chủ đề của môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp gì mang tính thực tiễn dựa trên cơ sở lý thuyêt hành vi tổ chức?

  doc 11p ahenpecked 24-12-2010 909 442

 • Quản trị hành vi tổ chức - Chương 1

  Chương 1: Tổng quan về quản trị hành vi tổ chức Quản trị hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giửa hành vi của con người với tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức .

  ppt 19p chocolate_ice 20-07-2010 1079 441

 • Giáo trình hành vi tổ chức

  Tài liệu tham khảo Giáo trình hành vi tổ chức

  ppt 30p mrbinhson89 20-10-2010 595 368

 • Hành vi tổ chức - Bất mãn và thỏa mãn trong công việc

  Tài liệu tham khảo chuyên môn hành vi tổ chức - Bất mãn và thỏa mãn trong công việc.

  ppt 17p bttanh4084857 05-12-2010 814 231

 • 100 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC

  Tham khảo tài liệu '100 câu trắc nghiệm môn hành vi tổ chức', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 6p lestorm 03-04-2011 529 191

 • Bài giảng hành vi tổ chức - Bài 1 Giới thiệu về hành vi tổ chức

  Mục tiêu: Kết thúc việc học tập chương này, bạn sẽ có khả năng: định nghĩa về hành vi tổ chức. Giải thích giá trị của việc nghiên cứu có hệ thống hành vi tổ chức. Liệt kê những thách thức và những cơ hội của các nhà quản lý để sử dụng những khái niệm của hành vi tổ chức...

  pdf 0p phongdat_91 15-10-2010 374 174

 • CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC

  Đối tượng nghiên cứu của HVTC là nghiên cứu ảnh hưởng của các cá nhân, các nhóm và tổ chức đối với hành vi trong tổ chức nhằm áp dụng sự hiểu biết này vào việc nâng cao hiệu quả của tổ chức. Hành vi tổ chức là lĩnh vực nghiên cứu bao gồm 3 cấp độ: cá nhân, nhóm và tập thể. HVTC quan tâm tới việc nghiên cứu cách thức mà con người cư xử và hành động trong tổ chức và ảnh...

  doc 31p thaithuan88 10-12-2010 371 154

 • TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN MÔN HỌC HÀNH VI TỔ CHỨC

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu hướng dẫn môn học hành vi tổ chức', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 180p everlasting09 13-03-2013 157 85

 • MÔN HỌC HÀNH VI TỔ CHỨC

  Các bạn thân mến, môn Hành vi tổ chức là một môn học dành cho tất cả mọi người đang và sẽ làm việc trong các tổ chức. Môn học không chỉ thú vị và hữu ích đối với những người làm công tác quản lý mà một nhân viên bình thường cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu để giải thích cho các hành vi của mình trong tổ chức. Trong môn học này, chúng ta cũng có thể tìm thấy những câu trả lời...

  pdf 180p sony_12 25-06-2013 70 32

 • Lý thuyết hành vi tổ chức

  Hành vi tổ chức nghiên cứu những điều mà con người suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong một tổ chức . Ví dụ : Một nhân viên thường hay vắng mặt trong tổ chức , hành vi này nói lên điều gì ? Người nhân viên này có hài lòng với công việc mình không ? Anh ta nghĩ về tổ chức như thế nào mà có hành động như vậy ? Đó chính là điều mà các học giả về hành vi tổ chức quan tâm. Họ...

  doc 9p tenchinh14091990 30-07-2013 76 29

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 1: Giới thiệu chung về hành vi tổ chức

  Nội dung chương 1 gồm có: Định nghĩa hành vi tổ chức, mô tả những công việc của nhà quản lý, trình bày những thách thức mà hành vi tổ chức đối mặt, xác định những đóng góp của các lĩnh vực khoa học khác đến hành vi tổ chức, trình bày những lý do mà các nhà quản lý cần có kiến thức hành vi tổ chức.

  ppt 30p depthat 12-03-2014 5 2

 • Bài giảng Hành vi tổ chức (TS Phạm Thị Kim Ngọc) - Bài 1 Tổng quan hành vi tổ chức

  Sau khi học bài Tổng quan hành vi tổ chức học viên cần: hiểu được hành vi tổ chức là gì? Xác định được tầm quan trọng của hành vi tổ chức, tóm tắt và phân biệt được các chức năng của hành vi tổ chức.

  pdf 13p five_12 19-03-2014 4 2

 • Tổng quan hành vi tổ chức

  Các cử động, chuyển động, cử chỉ, lời nói, điệu bộ, hành động mà con người biểu hiện trong suy nghĩ và hành động ra ngoài nhằm đạt được mong đợi sẽ thoả mãn các nhu cầu của họ.Một lĩnh vực nghiên cứu chuyên khảo sát tác động của các cá nhân, các nhóm và cả cơ cấu đối với hoạt động trong phạm vi tổ chức nhằm cải thiện hiệu quả của tổ chức

  pdf 33p nhanpqkg 17-10-2012 104 57

 • Quản trị hành vi tổ chức - Chương 8

  Văn hóa tổ chức là một loạt các quy phạm và hệ thống giá trị chung nhằm kiểm soát sự tương tác giữa các thành viên trong tổ chức và giữa các thành viên trong tổ chức với những người bên ngoài tổ chức đó. Văn hóa tổ chức là thói quen, cách nghĩ truyền thống và cách làm việc trong tổ chức được chia sẽ bởi tất cả các thành viên trong tổ chức (Elliott Jaques, 1952).

  ppt 17p chocolate_ice 20-07-2010 473 282

 • Quản trị hành vi tổ chức

  Đây là một giai đoạn cực kỳ lý thú để hiểu thấu đáo và thực hành công tác lãnh đạo và quản lý. Hiện nay, đang diễn ra quá trình nhận thức ngày càng sâu sắc rằng, thành công của các tổ chức phụ thuộc trực tiếp vào việc sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực dựa trên việc ứng dụng các khoa học hành vi.

  pdf 456p womanhood911_07 05-11-2009 465 271

 • Quản trị hành vi tổ chức - Chương 2

  Mâu thuẫn trong nhận thức là điều không tránh khỏi và mọi người thường tìm cách giảm thiểu những mâu thuẫn và loại bỏ những nguyên nhân của nó. Tại sao người ta lại suy nghĩ và hành động như thế này mà không suy nghĩ và hành động như thế khác? Yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi của một cá nhân? • Liệu có thể thay đổi hành vi của một cá nhân trong tổ chức hay không? Thay đổi...

  ppt 27p chocolate_ice 20-07-2010 485 269

 • Trương Trung Nghĩa Baì tập nhóm: môn quản trị hành vi tổ chức

  Cuộc sống của mỗi người là quá trình ra quyết định và thực hiện các hành vi mà mình quyết định. Quá trình đó luôn đặt ra vấn đề là tìm kiếm được giải pháp tối ưu nhất để ra quyết định. Theo mô hình ra quyêt định dựa trên lý trí xét về mặt lý thuyết là mô hình tối ưu để chúng ta ra quyết định hiệu quả nhất. Tuy nhiên, phần lớn quyết định cá nhân trong tổ chức lại...

  doc 11p ahenpecked 24-12-2010 570 245

 • Quản trị hành vi tổ chức - Chương 4

  Lợi ích kinh tế là nhân tố quyết định kết quả làm việc của nhân viên, nhưng không mạnh mẽ bằng các chuẩn mực, những tình cảm và tính bảo đảm trong nhóm. Thấy được sự ảnh hưởng của sự thay đổi về vai trò cá nhân, chuẩn mực nhóm, tính liên kết, quy mô và thành phần nhóm đến hành vi cá nhân trong nhóm. Giải thích tác động của tư duy nhóm đối với việc ra quyết định và lựa...

  ppt 31p chocolate_ice 20-07-2010 387 245

 • Văn hóa tổ chức kinh doanh

  Tài liệu tham khảo giáo trình hành vi tổ chức về Văn hóa tổ chức

  ppt 18p mrbinhson89 20-10-2010 334 214

 • + Xem thêm 2376 Hành Vi Tổ Chức khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản