» 

Hóa Học Vô Cơ

 • Hóa vô cơ hay hóa học vô cơ là một ngành hóa học nghiên cứu các thuộc tính của các nguyên tố và hợp chất của chúng cũng như các phản ứng hóa học của các chất nằm ngoài các chu trình chuyển hoá cửa các hợp chất sinh học, hợp chất hữu cơ.

  sunny_1 21-10-2013 677 29

 • Hóa học vô cơ là một ngành hóa học nghiên cứu việc tổng hợp và ứng xử của các hợp chất vô cơ và hữu cơ kim loại. Bộ ebook dưới đây sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về ngành hóa học này qua các ebook hóa vô cơ, thực hành hóa vô cơ, bài tập hóa học vô cơ,...được xây dựng 1 cách hệ thống.

  buitubt 23-12-2013 486 15

 • + Xem thêm 5 bộ sưu tập khác
 • Đại cương hóa học vô cơ

  Tài liệu tham khảo Đại cương hóa học vô cơ theo từng chuyên đề

  pdf 71p trancongphuc 23-10-2010 853 425

 • Tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ

  Tham khảo sách 'tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 151p ktct_1669 25-04-2012 988 397

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 1

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 1: Những khái niệm cơ bản trong hóa học , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 19p meoancaran 20-03-2011 382 200

 • Hóa học vô cơ tập 1 - Hoàng Nhâm

  Tài liệu giảng dạy về hóa học vô cơ đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới hóa học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

  pdf 278p 123968574 27-06-2012 462 182

 • Hóa học vô cơ tập 2 - Hoàng Nhâm

  Tham khảo sách 'hóa học vô cơ tập 2', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 294p 123968574 27-06-2012 307 150

 • Hóa học vô cơ tập 3

  Tham khảo sách 'hóa học vô cơ tập 3', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 329p 123968574 27-06-2012 287 143

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 2

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 2: Cấu tạo nguyên tử , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 26p meoancaran 20-03-2011 252 133

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 3

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 3: Cấu tạo phân tử , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 40p meoancaran 20-03-2011 184 113

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 6

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 6: Nhiệt hóa học và nhiệt động hóa học , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 21p meoancaran 20-03-2011 188 111

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 4

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 4: Cấu tạo chất , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 38p meoancaran 20-03-2011 172 107

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 8

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 8 : Cân bằng hóa học , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 14p meoancaran 20-03-2011 154 98

 • Giáo trình hóa học vô cơ - Chương 1

  Tài liệu tham khảo Giáo trình hóa học vô cơ - Chương 1 Cấu trúc tinh thể và sự hình thành

  pdf 18p meoancaran 15-03-2011 212 95

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 7

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 7: Động hóa học , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 21p meoancaran 20-03-2011 155 93

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 5

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 5: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 14p meoancaran 20-03-2011 152 93

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 10

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 10: Hóa học và dòng điện, dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 36p meoancaran 20-03-2011 139 89

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 9

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 9 : Dung dịch , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 49p meoancaran 20-03-2011 152 82

 • Hóa học vô cơ - Tập 3 - Chương 1

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 3 : Các nguyên tố chuyển tiếp - Chương 1: Phức chất , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 46p meoancaran 20-03-2011 139 74

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 3

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 3 : Kim loại kiềm thổ , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 21p meoancaran 20-03-2011 116 72

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 1

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 1 : Hidro , Oxy và nước , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 31p meoancaran 20-03-2011 151 72

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 2

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 2 : Kim loại kiềm , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 18p meoancaran 20-03-2011 93 68

 • + Xem thêm 4952 Hóa Học Vô Cơ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản