» 

Marketing Căn Bản

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Phạm Văn Chiến

  Chương 4 Chiến lược sản phẩm trong bài giảng Marketing căn bản trình bày về các nội dung chính: vòng đời sản phẩm, các chiến lược liên kết sản phẩm thị trường, bao bì, nhãn hiệu và định vị sản phẩm.

  pdf 7p vespa_12 14-04-2014 1 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Phạm Văn Chiến

  Chương 2 Môi trường marketing trong bài giảng Marketing căn bản trình bày về khái quát chung về môi trường marketing, các yếu tố môi trường bên trong và các yếu môi trường bên ngoài.

  pdf 9p vespa_12 14-04-2014 1 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 có nội dung trình bày về Hành vi mua của khách hàng được biên soạn với mục đích: Khái quát đặc điểm của thị trường người tiêu dùng và mô hình hành vi người tiêu dùng, nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân, phân biệt các loại thị trường tổ chức, những yếu tố ảnh hưởng đến...

  pdf 26p lg123456 11-04-2014 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 9 Các quyết định về phân phối thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung được chia làm 3 phần chính: Phần 1 Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối, phần 2 Cấu trúc và tổ chức kênh phân phối, phần 3 Lựa chọn và quản lý kênh phân phối.

  ppt 28p luongmylm 24-03-2014 6 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  Chương 9: Chiến lược chiêu thị thuộc Bài giảng Marketing căn bản giúp người học khái quát về chiến lược chiêu thị, các công cụ chủ yếu của chiến lược chiêu thị, mô hình truyền thông trong họat động chiêu thị, quy trình thiết kế một chiến lược chiêu thị.

  pdf 25p lg123456 11-04-2014 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 5: Cách tiếp cận thị trường trình bày các nội dung chính về: Tổng quan chiến lược S - T - P, phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu... sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo.

  pdf 29p lg123456 11-04-2014 0 0

 • Đề thi kết thúc môn học marketing căn bản - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

  Đề thi kết thúc môn học marketing căn bản của trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thông giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ kết thúc môn học.

  doc 2p vulinhlam 22-02-2014 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 2 Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing thuộc bài giảng Marketing căn bản có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Hệ thống thông tin Marketing và phần 2 Nghiên cứu Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung cụ thể trong chương học này.

  ppt 20p luongmylm 24-03-2014 5 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 1: Môi trường Marketing trình bày các khái niệm, phân loại, môi trường nội vi, môi trường vi mô trong Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 14p lg123456 11-04-2014 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  Chương 6: Chiến lược sản phẩm thuộc Bài giảng Marketing căn bản do ĐH Công Nghệ Đồng Nai biên soạn có nội dung trình bày về: Khái niệm sản phẩm trên quan điểm Marketing, vai trò của chiến lược sản phẩm trong họat động Marketing, nội dung chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp. Bài giảng sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành quản trị có thêm kiến thức bổ ích về Marketing.

  pdf 15p lg123456 11-04-2014 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 4 Hành vi khách hàng thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung gồm 5 phần: Phần 1 Khái quát về thị trường người tiêu dùng, phần 2 Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng, phần 3 Các nhân tố tác động đến hành vi người tiêu dùng, phần 4 Thị trường các tổ chức thương mại, phần 5 Thị trường các cơ quan nhà nước.

  ppt 41p luongmylm 24-03-2014 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 7 Các quyết định về sản phẩm thuộc bài giảng Marketing căn bản, sẽ giới thiệu khái niệm sản phẩm theo quan đểm Marketing là tất cả những cái, những yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức trong chương học...

  ppt 26p luongmylm 24-03-2014 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản (ThS. Phạm Thị Ngọc Hương) - Chương 6: Chiêu thị sản phẩm hỗn hợp

  Tài liệu dành cho sinh viên tham khảo bài giảng môn Marketing căn bản để biết phương pháp xác định ngân sách chiêu thị, các công cụ chiêu thị,...

  ppt 26p baokim2014 14-03-2014 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối có mục tiêu làm rõ bản chất của phân phối, kênh phân phối và chiến lược phân phối trong hoạt động marketing của doanh nghiệp, nắm được các quy trình thiết kế và quản trị kênh phân phối, nắm được những hoạt động cơ bản trong phân phối hàng hoá vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf 12p lg123456 11-04-2014 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 5 Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung được phân làm 5 phần: Phần 1 Đo lường và dự báo cầu, phần 2 Tổng quan về phân đoạn, lựa chọn và định vị thị trường mục tiêu, phần 3 Phân đoạn thị trường, phần 4 Lựa chọn thị trường mục tiêu, phần 5 Định vị thị trường.

  ppt 23p luongmylm 24-03-2014 6 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 3 Môi trường Marketing thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung được chia làm 3 phần: Phần 1 Tổng quan về môi trường Marketing của doanh nghiệp, phần 2 Tác động của môi trường vi mô đến hoạt động Marketing, phần 3 Tác động của môi trường vĩ mô đến hoạt động Marketing.

  ppt 6p luongmylm 24-03-2014 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm: Phân tích vai trò, vị trí của chiến lược giá trong hệ thống marketing – mix, phân tích các yếu tố nội vi và ngoại vi ảnh hưởng đến các quyết định về giá, tìm hiểu các hướng tiếp cận định giá, các quyết định cơ bản trong chiến lược giá và chiến thuật giá nhằm giúp doanh nghiệp có phản ứng hữu hiệu...

  pdf 18p lg123456 11-04-2014 0 0

 • Bài giảng môn Marketing cơ bản - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Tài Liệu học Marketing căn bản là một ngành học không còn mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh với nhiều thay đổi về quan điểm, hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã hình thành nhiều trường phái khác nhau.

  pdf 55p lalan38 28-03-2013 132 37

 • MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN

  Giới thiệu khái quát môn học Marketing là một ngành học còn mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh với nhiều thay đổi về quan điểm, hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã hình thành nhiều trường phái khác nhau. Chính vì vậy, việc học tốt môn Marketing Căn Bản là nền tản hết sức cần thiết để nghiên cứu sâu hơn. Trong chương trình đào tạo, Marketing Căn Bản là môn học mở đầu cho...

  pdf 98p tulip_12 14-01-2013 66 29

 • Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 8)

  Maketing căn bản là một ngành học không còn mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh với nhiều thay đổi về quan điểm, hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã hình thành nhiều trường phái khác nhau.

  pdf 17p 123tien0o0 02-11-2013 17 3

 • + Xem thêm 2427 Marketing Căn Bản khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản