» 

Mặt Phẳng Tọa độ

 • Bài giảng Mặt phẳng tọa độ - Toán 7 - GV.V.N.Diễm

  Mời các bạn tham khảo bài giảng dành cho tiết học Mặt phẳng tọa độ để thiết kế cho mình những bài giảng hay nhất và giúp học sinh biết vẽ hệ trục toạ độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết toạ độ của chúng, biết xác định toạ độ của một điểm trên mặt phẳng.

  ppt 13p 101_math 11-03-2014 4 1

 • Bài 6: Mặt phẳng tọa độ - Giáo án Toán 7 - GV.V.T.Yến

  Mục tiêu của bài Mặt phẳng tọa độ là giúp học sinh biết vẽ hệ trục tọa độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết tọa độ của chúng, biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng. Mong rằng tài liệu giúp bạn soạn bài nhanh hơn.

  doc 8p 789_songxanh 15-04-2014 1 0

 • Bài giảng Mặt phẳng tọa độ - Toán 7 - GV.B.T.Dương

  Kiến thức của bài Mặt phẳng tọa độ là giúp học sinh biết vẽ hệ trục tọa độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết tọa độ của chúng, biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng. Các bạn hãy tham khảo để thiết kế cho mình những bài giảng sinh động nhất.

  ppt 12p thaiduong_90 14-04-2014 0 0

 • Bài 6: Mặt phẳng tọa độ - Bài giảng điện tử Toán 6 - GV.V.T.Yến

  Mời bạn tham khảo bài giảng của tiết học Mặt phẳng tọa độ để giúp bạn tiết kiệm thời gian thiết kế bài giảng và giúp học sinh biết vẽ hệ trục tọa độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết tọa độ của chúng, biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng.

  ppt 17p 789_songxanh 15-04-2014 1 0

 • Bài giảng Mặt phẳng tọa độ - Toán 7 - GV.H.X.Hiệp

  Với mong muốn HS biết vẽ hệ trục tọa độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết tọa độ của chúng, biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng. Mời các bạn tham khảo bài giảng Mặt phẳng tọa độ để củng cố kiến thức cho HS và thiết kế bài giảng nhanh hơn.

  ppt 20p 77_eke 15-04-2014 3 0

 • Giáo án bài 6: Mặt phẳng tọa độ - Toán 7 - GV.V.N.Nhi

  Giúp học sinh biết vẽ hệ trục tọa độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết tọa độ của chúng, biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng. Các bạn hãy tham khảo tài liệu Mặt phẳng tọa độ để soạn giáo án nhanh hơn.

  doc 10p 999_hoami 15-04-2014 1 0

 • Giáo án bài Mặt phẳng tọa độ - Toán 7 - GV.B.T.Dương

  Thông qua bài Mặt phẳng tọa độ học sinh biết vẽ hệ trục tọa độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết tọa độ của chúng, biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc 6p thaiduong_90 15-04-2014 0 0

 • Slide bài Mặt phẳng tọa độ - Toán 7 - GV.V.N.Nhi

  Dựa vào nội dung bài Mặt phẳng tọa độ học sinh biết vẽ hệ trục tọa độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết tọa độ của chúng, biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng. Bạn hãy sử dụng bài giảng phục vụ cho quá trình giảng dạy.

  ppt 21p 999_hoami 15-04-2014 0 0

 • Giáo án bài Mặt phẳng tọa độ - Toán 7 - GV.H.X.Hiệp

  Các bạn hãy tham khảo tài liệu để giúp học sinh biết vẽ hệ trục tọa độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết tọa độ của chúng, biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng. Mong rằng giáo án của bài Mặt phẳng tọa độ giúp bạn có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh và soạn bài.

  doc 7p 77_eke 15-04-2014 0 0

 • Giáo án bài Mặt phẳng toạ độ - Toán 7 - GV.Đ.Q.Khánh

  Quý thầy cô có thể tham khảo giáo án của bài Mặt phẳng toại độ giúp tiết kiệm thời gian soạn giáo án và giúp học sinh biết vẽ hệ trục toạ độ Oxy, biết xác định vị trí của một điểm trên hệ trục toạ độ khi biết toạ độ của chúng, biết xác định toạ độ của một điểm trên mặt phẳng.

  doc 7p 99_geo 11-03-2014 0 0

 • Chuyên đề đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 51p duongminhthong110395 07-06-2011 520 226

 • Hình học mặt phẳng tọa độ

  Cách giải các bài toán về tam giác: viết pt các cạnh của tam giác, tìm các đỉnh chú ý: - 2 đg thẳng // thì có cùng véc tơ pháp tuyên và véc tơ chỉ phương - 2 đg thẳng vuông góc thì pháp tuyến đường này là chỉ phương của đg kia, chỉ phương đường này là pháp tuyến của đg kia C(x;y) Loại 1: cho 1 đỉnh và 2 đường cao không qua đỉnh đó: cách giải: - viết phương trình cạnh AB qua A và vuông...

  pdf 45p huuthanh_cnk7 28-10-2010 1481 450

 • Xác định các yếu tố của tam giác trong mặt phải tọa độ

  Trong đề thi tuyển sinh vào đại học và cao đẳng hiện nay luôn có một cầu về hình học trong mặt phẳng tọa độ. Một dạng bài thường gặp là tính tọa độ các đỉnh, viết phương trình các đường thẳng hoặc đường cong có liên quan đến một tam giác được xác định theo ba điều kiện cho trước. Tài liệu sau sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách giải và ví dụ cụ thể.

  pdf 3p hoamynguyen1811 24-04-2013 77 21

 • PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

  Cho bốn diểm không đồng phẳng : Hãy tìm tọa độ trọng tâm G của tứ diện ABCD. VD8: Cho điểm M(1; 2; 3). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M: a) Trên các mặt phẳng tọa độ: Oxy, Oxz, Oyz. b) Trên các trục tọa độ: Ox, Oy, Oz. VD9: Cho điểm M(1 ; 2 ; 3). Tìm tọa độ của điểm đối xứng với điểm M: a) Qua gốc tọa độ O b) Qua mặt phẳng Oxy c) Qua Trục Oy. VD10: Cho...

  doc 20p ngocthoaia1 26-09-2010 680 231

 • CHƯƠNG 3 - LÝ THUYẾT TRẠNG THÁI CHUYỂN VỊ VÀ BIẾN DẠNG

  Xét biến dạng của phần tử vật chất lấy tại điểm M(x,y,z). Với các biến dạng là bé, ta có thể quan sát biến dạng của phần tử qua biến dạng các hình chiếu của nó trên các mặt phẳng tọa độ.

  doc 9p caixalach000 13-04-2011 146 56

 • Phương trình tham số - Sự tương giaogiữa (D) & (P) 1.

  Trong một mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : y= mx+ 1 và parabol(P): y= x.Vẽ (P) và(d) khi m=1.Chứng minh rằng đối với mọi giá trị của tham số m, đường thẳng ( D) luôn đi qua một điểm cố định và luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.Tìm M để diện tích tam giác OAB BẰNG 2.Giải phường trình với M , Tìm M để phương trình có hai nghiệm trái dấu

  pdf 5p uongminhthanh 07-08-2012 59 16

 • Đại số 11 - MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ

  - Thấy được sự cần thiết phải dùng một cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng. - Biết vẽ hệ trục toạ độ. - Biết xác định toạ độ một điểm trên mặt phẳng toạ độ. - Biết xác định một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó. Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn.

  pdf 4p iphone1209 18-10-2010 49 14

 • LUYỆN TẬP MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

  Kiến thức: Củng cố kiến thức về mặt phẳng tọa độ. +Kỹ năng: HS có kỹ năng thành thạo vẽ hệ trục toạ độ, xác định vị trí một điểm trong mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó, biết tìm toạ độ của một điểm cho trước. +Thái độ: Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn để ham thích học Toán hơn.

  pdf 6p opticalhwheel 26-09-2011 221 13

 • Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Mặt phẳng tọa độ

  A.Mục tiêu: +Thấy được sự cần thiết phải dùng một cặp số để xác định vị trí của 1 điểm trên mặt phẳng. +Biết vẽ hệ trục tọa độ. +Biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng. +Biết xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó. +Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn để

  pdf 6p abcdef_28 07-09-2011 174 7

 • MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ

  Kiến thức: HS thấy được sự cần thiết phải dùng 1 cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng toạ độ. +Kỹ năng: Biết vẽ hệ trục toạ độ. Biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết tọa độ của nó và biết xác định tọa độ của 1 điểm trên mặt phẳng toạ độ. +Thái độ: Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn để ham...

  pdf 8p opticalhwheel 26-09-2011 73 6

 • + Xem thêm 431 Mặt Phẳng Tọa độ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản