» 

Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

 • Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Mục đích tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là cơ sở quan trọng của lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại. Tuy vậy một số học giả và nhà lãnh đạo doanh nghiệp không đồng tình với mục tiêu này. Robert Martin [1] cho rằng doanh nghiệp nên tập trung vào mục tiêu thỏa mãn tối đa khách hàng. Trả lời phỏng vấn trên Financial Times, CEO của Unilever Paul Polman[2] và nguyên CEO của General Electric Jack Welch [3] đồng tình cho rằng họ “không làm việc vì giá trị chủ sở hữu”, “giá trị chủ sở hữu là ý tưởng tồi tệ nhất trên đời”. Báo The Economist giải thích rằng “vấn đề không phải ở chỗ giá trị chủ sở hữu, mà là việc sử dụng sự tăng giá ngắn hạn của cổ phiếu làm đại diện cho nó”[4].

  la_la123 12-04-2013 2397 674

 • Bộ sưu tập bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những bài giảng hay nhất dành cho các bạn sinh viên kinh tế trong quá trình học tập bộ môn.

  bopcorn123 14-01-2014 149 13

 • + Xem thêm 7 bộ sưu tập khác
 • Đề tài: Phân tích tài chính doanh nghiệp nâng cao

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phân tích tài chính doanh nghiệp nâng cao', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 94p tuan2202 08-08-2011 1544 867

 • Đề tài: Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. LẤY 1 DOANH NGHIỆP CỤ THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐÓ

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp. lấy 1 doanh nghiệp cụ thể để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp đó', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 47p vikkyls 08-12-2012 601 325

 • Đề tài: Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 72p haiqtkdtm09 22-06-2011 431 242

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Tham khảo bài viết 'bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p tranhuynhvan 08-03-2013 303 147

 • Chương 3: Phân tích tài chính Doanh nghiệp

  Phân tích tài chính doanh nghiệp là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó.

  ppt 12p coc_xanh 15-01-2013 254 104

 • Luận văn: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Phân tích tài chính doanh nghiệp tóm tắt các chỉ tiêu phân tích thông thường dùng đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong một doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 103p tranminhthuan_2001 16-02-2014 30 18

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế dưới dạng tiền gắn liền với việc hình thành vốn, phân phối, sử dụng, và quản lý vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính rủi ro...

  ppt 22p insert_12 20-08-2013 47 15

 • Thuyết trình Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Thuyết trình Phân tích tài chính  doanh nghiệp.Thành viên nhóm: 1)Nguyễn Đình Can 2)Võ Minh Dương 3)Nguyễn Vũ Ty Ty 4)Phan Thị Bảo Vân 5)Trương Việt Vũ ...Các nhân tố vĩ mô có tác động. Các nhân tố có tác động đến thị trướng Bất động sản Việt Nam

  ppt 32p logomay 11-06-2013 42 14

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Mục tiêu của chương này nhằm giúp sinh viên nắm được các mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp, phân biệt được các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp..

  pdf 23p six_12 14-03-2014 4 3

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Phân tích tài chính DN là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của DN để tính toán những chỉ số khác nhau thông qua sử dụng những số liệu từ báo cáo tài chính của DN. Tùy vào loại hình kinh doanh và đặc thù của ngành nghề kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ cần phải tìm ra được các mối liên hệ giữa các chỉ tiêu đã tính toán để đưa ra những nhận xét đánh giá...

  pdf 15p giomuaxuantoi 21-05-2010 2285 1626

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay, giúp cho nhà quản lý đưa ra được quyết định quản lý chuẩn xác và đánh giá được các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  pdf 0p misadu 02-07-2010 1571 778

 • Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

  Phân tích tài chính doanh nghiệp được quan niệm như là một tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá được thực trạng tình hình tài chính hiện tại và quá khứ của Doanh nghiệp, thông qua đó cung cấp những thông tin cần thiết cho những đối tác khác nhau để họ có nhưng quyết định phục vụ cho những mục tiêu và lợi ích khác nhau. Trong điều kiện hiện nay, phân tích tài chính...

  doc 111p conandoy141992 28-10-2012 551 333

 • Chuyên đề tốt nghiệp “Hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH quảng cáo Liên Minh"

  Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp “hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty tnhh quảng cáo liên minh"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 67p nhaquantritaiba 15-06-2011 434 270

 • Giáo trình về phân tích tài chính doanh nghiệp

  Phân tích tài chính là một quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính các rủi ro và tiềm năng tương lai của một doanh nghiệp, trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra các quyết định tài chính có liên quan đến lợi ích của họ trong doanh nghiệp đó

  pdf 90p badaohatgao 26-06-2013 361 207

 • Luận văn: “ Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu ”

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: “ các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu ”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 77p kungfu_gautruc 22-07-2010 245 168

 • Đề tài " Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH An Dương "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty tnhh an dương "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 70p nhaquantritaiba 15-06-2011 237 134

 • Hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH quảng cáo Liên Minh

  Tham khảo luận văn - đề án 'hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty tnhh quảng cáo liên minh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 67p dinhthao00 14-06-2011 182 111

 • Giới thiệu báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

  Doanh nghiệp là gì? Thực thể pháp lý (không nhất thiết là một pháp nhân). Thực hiện các hoạt động kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp (theo Luật doanh nghiệp 2005). Doanh nghiệp tư nhân. Công ty hợp danh. Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, đa thành viên). Công ty cổ phần = đối tượng phân tích tài chính. Mục tiêu của doanh nghiệp là gì?. Tối đa hoá lợi nhuận?. Tối đa hoá...

  pdf 15p gianghce 13-11-2012 185 82

 • LUẬN VĂN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 53p notonline1122 21-02-2013 89 51

 • Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng tại Sở Giao Dịch NHĐT & PTVN

  Tham khảo luận văn - đề án 'nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng tại sở giao dịch nhđt & ptvn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 53p nhaquantritaiba 15-06-2011 70 34

 • + Xem thêm 2855 Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản