» 

Quyết định Quản Lý

 • Chương 4. Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế

  Quyết định quản lý Nhà nước là những hành vi của Nhà nước nhằm định ra mục tiêu, tính chất và chương trình hoạt động của con người, tập thể hoặc tổ chức phải thực hiện để giải quyết một vấn đề nhất định.

  ppt 20p buiduongson3 08-05-2010 989 241

 • Trương Trung Nghĩa - Bài tập nhóm môn kinh tế quản lý - Chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp

  Trình bày các loại chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp. sử dụng các chi phí trong các quyết định quản lý như thế nào ?

  doc 9p ahenpecked 24-12-2010 226 103

 • Chương 4. Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế.

  Khái niệm. • Quyết định quản lý Nhà nước là những hành vi của Nhà nước nhằm định ra mục tiêu, tính chất và chương trình hoạt động của con người, tập thể hoặc tổ chức phải thực hiện để giải quyết một vấn đề nhất định.

  pdf 20p ben_123 07-10-2011 183 74

 • Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 7 - Nguyễn Xuân Phong

  Bài giảng Khoa học quản lý Chương 7 Thông tin và quyết định quản lý nhằm trình bày các nội dung một số vấn đề lý luận về thông tin trong quản lý, hệ thống đảm bảo thông tin trong quản lý.

  pdf 52p vespa_12 15-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản lý học: Chương 3 - Th.S Nguyễn Quang Huy

  Chương 3 Ra quyết định quản lý, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung trình bày về: Thông tin trong quản lý, quyết định trong quản lý, vai trò của quyết định trong quản lý, chức năng của quyết định quản lý, ra quyết định, quá trình ra quyết định.

  pdf 34p thanhdieutran 14-04-2014 0 0

 • Mẫu quyết định xử lý khen thưởng

  Tài liệu tham khảo Quyết định xử lý khen thưởng

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 1091 97

 • Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Ngày 26 tháng 7 năm 2011 tại Quyết định số1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (viết tắt là QHCHN) do Liên danh tư vấn quốc tế Perkin Eastman- Posco E&C- Jina Architects Co.Ltd (PPJ) cùng với tư vấn trong nước gồm Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP) và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội (HUPI) thực hiện . Hồ sơ...

  doc 181p syhoangpham 25-06-2012 220 97

 • Quyết định xử lý khen thưởng

  Tài liệu tham khảo về Quyết định xử lý khen thưởng

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 227 74

 • Quyết định thanh lý HĐLĐ

  Tài liệu tham khảo về Quyết định thanh lý HĐLĐ

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 176 67

 • Quyết định xử lý khiếu nại

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu quyết định xử lý khiếu nại

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 118 16

 • Quyết định 40/2013/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

  Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf 12p tanhthanhthanh23 17-04-2014 0 0

 • Quyết định 49/2013/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

  Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf 36p thuthum 16-04-2014 0 0

 • Quyết định 64/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 64/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf 27p tanhthanhthanh23 17-04-2014 0 0

 • Quyết định 09/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 09/2013/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị và cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 15p buitubt 05-03-2014 1 0

 • Quyết định số 1103/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf 380p huongruoutinhnong123 25-03-2014 1 0

 • Quyết định 445/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 445/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với đơn vị và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang.

  pdf 6p thuthum 16-04-2014 0 0

 • Kỹ năng ra quyết định

  Như đã đề cập ở trên. Quyết định quản trị là phương cách hành động mang tính sáng tạo của chủ doanh nghiệp (Giám đốc) nhằm xử lý một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống bị quản trị và việc phân tích các thông tin về hiện trạng của hệ thống. Từ khái niệm này có thể xác định nội dung của một quyết định là nhằm...

  doc 0p hallo 01-03-2009 1030 343

 • Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 5

  Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương V. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  ppt 19p minhphung2105 28-07-2010 465 340

 • BÀI 2. CẤU TRÚC CỦA HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

  Các định nghĩa trước đây của HHTQĐ nhấn mạnh vào khả năng hỗ trợ các nhà ra quyết định quản lý trong các tình huống nửa cấu trúc. Như vậy, HHTQĐ có ý nghĩa là một bổ trợ cho các nhà quản lý nhằm mở rộng năng lực nhưng không thay thế khả năng phân xử của họ. Tình huống ở đây là cần đến các phân xử của các nhà quản lý hay các quyết định không hoàn toàn được giải...

  pdf 30p xuantruong 12-06-2009 794 289

 • Kinh Tế Quản Lý - Chương trình MBA (3)

  Bài 3: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT  Lý thuyết sản xuất đặt nền móng cho lý thuyết cung  Việc ra quyết định quản lý liên quan đến 2 loại quyết định sản xuất 1. Kết hợp sử dụng những đầu vào nào 2. Sử dụng công nghệ nào

  ppt 34p sangkhin 19-01-2010 338 269

 • + Xem thêm 22668 Quyết định Quản Lý khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản