» 

Sỗ Hữu Tỉ

 • Đại số 7 - Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N  Z  Q. Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.

  pdf 7p iphone1209 18-10-2010 765 568

 • Chuyên đề 1: Số hữu tỉ - Toán đại số lớp 7

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 1: số hữu tỉ - toán đại số lớp 7', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p giadinhyenbank 30-05-2013 160 25

 • Giáo án chương 1 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Đại số 7- GV.Phan Văn Tài

  Giáo án Cộng trừ số hữu tỉ, giúp học sinh nắm vững quy tắc cộng trừ hai hay nhiều số hữu tỉ từ đó thực hành làm các phép toán cộng trừ các số hữu tỉ nhanh chóng.

  pdf 4p paradise1 06-12-2011 107 3

 • Số hữu tỉ - Toán đại số lớp 7

  Tham khảo tài liệu 'số hữu tỉ - toán đại số lớp 7', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p giadinhyenbank 30-05-2013 35 3

 • Bài giảng Tập hợp Q các số hữu tỉ - Toán 7 - GV.V.N.Diễm

  Mời các bạn tham khảo bài giảng dành cho tiết học Tập hợp Q các số hữu tỉ để thiết kế cho mình những bài giảng hay nhất và giúp học sinh biết được số hữu tỷ là số viết được dưới dạng a/b với a,b là các số nguyên và b khác 0, biết biểu diễn một số hữu tỷ trên trục số, biết biểu diễn một số hữu tỷ bằng nhiều phân số bằng nhau và so sánh hai số hữu tỷ, thực hiện...

  ppt 12p 101_math 11-03-2014 2 1

 • Bài giảng Lũy thừa của một số hữu tỉ - Toán 7 - GV.V.N.Diễm

  Mời các bạn tham khảo bài giảng dành cho tiết học Lũy thừa của một số hữu tỉ để thiết kế cho mình những bài giảng hay nhất và giúp học sinh nắm được định nghĩa luỹ thừa của một số hữu tỷ, quy tắc tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của một luỹ thừa, biết vận dụng công thức vào bài tập.

  ppt 9p 101_math 11-03-2014 1 1

 • Bài giảng Cộng, trừ số hữu tỉ - Toán 7 - GV.V.N.Diễm

  Mời các bạn tham khảo bài giảng dành cho tiết học Cộng, trừ số hữu tỉ để thiết kế cho mình những bài giảng hay nhất và giúp học sinh biết cách thực hiện phép cộng, trừ hai số hữu tỷ, nắm được quy tắc chuyển vế trong tập Q các số hữu tỷ, thuộc quy tắc và thực hiện được phép cộng, trừ số hữu tỷ, vận dụng được quy tắc chuyển vế trong bài tập tìm x.

  ppt 20p 101_math 11-03-2014 2 1

 • Bài giảng Nhân,chia số hữu tỉ - Toán 7 - GV.V.N.Diễm

  Mời các bạn tham khảo bài giảng dành cho tiết học Nhân,chia số hữu tỉ để thiết kế cho mình những bài giảng hay nhất và giúp học sinh nắm được quy tắc nhân, chia số hữu tỷ, khái niệm tỷ số của hai số và ký hiệu tỷ số của hai số, rèn luyện kỹ năng nhân, chia hai số hữu tỷ qua việc hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa.

  ppt 18p 101_math 11-03-2014 2 1

 • Bài giảng Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Toán 7 - GV.V.N.Diễm

  Mời các bạn tham khảo bài giảng dành cho tiết học Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) để thiết kế cho mình những bài giảng hay nhất và giúp học sinh nắm được hai quy tắc về luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương, biết vận dụng các quy tắc trên vào bài tập, rèn kỹ năng tính luỹ thừa, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.

  ppt 20p 101_math 11-03-2014 1 1

 • Bài tập Chương I Số hữu tỉ, số thực - Đại số lớp 7 THCS Trần Quang Diệu

  Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài tập Chương I Số hữu tỉ, số thực - Đại số lớp 7 THCS Trần Quang Diệu để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf 5p butmauluc 16-09-2013 4 1

 • Bài giảng Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Số thập phân - Toán 7 - GV.V.N.Diễm

  Mời các bạn tham khảo bài giảng dành cho tiết học Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân để thiết kế cho mình những bài giảng hay nhất và giúp học sinh hiểu được thế nào là giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ, biết lấy giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ, thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

  ppt 12p 101_math 11-03-2014 1 1

 • Giáo án bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ - Toán 7 - GV.V.N.Nhi

  Giúp học sinh nắm được định nghĩa luỹ thừa của một số hữu tỷ, quy tắc tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của một luỹ thừa, biết vận dụng công thức vào làm bài tập. Các bạn hãy tham khảo tài liệu Lũy thừa của một số hữu tỉ để soạn giáo án nhanh hơn.

  doc 6p 999_hoami 15-04-2014 1 0

 • Giáo án bài Cộng, trừ số hữu tỉ - Toán 7 - GV.H.X.Hiệp

  Các bạn hãy tham khảo tài liệu để giúp học sinh biết cách thực hiện phép cộng, trừ hai số hữu tỷ, nắm được quy tắc chuyển vế trong tập Q các số hữu tỷ, thuộc quy tắc và thực hiện được phép cộng, trừ số hữu tỷ, vận dụng được quy tắc chuyển vế trong bài tập tìm x. Mong rằng giáo án của bài Cộng, trừ số hữu tỉ giúp bạn có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh và soạn bài.

  doc 4p 77_eke 15-04-2014 0 0

 • Slide bài Nhân, chia số hữu tỉ - Toán 7 - GV.V.N.Nhi

  Dựa vào nội dung bài Nhân,chia số hữu tỉ học sinh nắm được quy tắc nhân, chia số hữu tỷ, khái niệm tỷ số của hai số và ký hiệu tỷ số của hai số, rèn luyện kỹ năng nhân, chia hai số hữu tỷ qua việc hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. Bạn hãy sử dụng bài giảng phục vụ cho quá trình giảng dạy.

  ppt 10p 999_hoami 15-04-2014 1 0

 • Bài giảng Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Toán 7 - GV.B.T.Dương

  Kiến thức của bài Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) là giúp học sinh nắm được hai quy tắc về luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương, biết vận dụng các quy tắc trên vào bài tập, rèn kỹ năng tính luỹ thừa, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập. Các bạn hãy tham khảo để thiết kế cho mình những bài giảng sinh động nhất.

  ppt 17p thaiduong_90 14-04-2014 0 0

 • Giáo án bài 4: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ. Số thập phân - Toán 7 - GV.V.N.Nhi

  Giúp học sinh hiểu được thế nào là giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ.hiểu được với mọi x ÎQ, thìôxô³ 0, ôxô=ô-xôvà ôxô³ x, biết lấy giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ, thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Các bạn hãy tham khảo tài liệu Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng,trừ, nhân, chia số thập phân để soạn giáo án...

  doc 13p 999_hoami 15-04-2014 0 0

 • Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ - Bài giảng điện tử Toán 6 - GV.V.T.Yến

  Mời bạn tham khảo bài giảng của tiết học Lũy thừa của một số hữu tỉ để giúp bạn tiết kiệm thời gian thiết kế bài giảng và giúp học sinh nắm được định nghĩa luỹ thừa của một số hữu tỷ, quy tắc tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của một luỹ thừa, biết vận dụng công thức vào làm bài tập.

  ppt 11p 789_songxanh 15-04-2014 6 0

 • Giáo án bài Nhân, chia số hữu tỉ - Toán 7 - GV.Đ.Q.Khánh

  Quý thầy cô có thể tham khảo giáo án của bài Nhân,chia số hữu tỉ giúp tiết kiệm thời gian soạn giáo án và giúp học sinh nắm được quy tắc nhân, chia số hữu tỷ, khái niệm tỷ số của hai số và ký hiệu tỷ số của hai số, rèn luyện kỹ năng nhân, chia hai số hữu tỷ qua việc hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa.

  doc 4p 99_geo 11-03-2014 0 0

 • Đề ôn học kì 2 môn toán lớp 7 về Số hữu tỉ, Dấu hiệu điều tra, Số trung bình cộng và đơn thức

  Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề ôn học kì 2 môn toán lớp 7 về Số hữu tỉ, Dấu hiệu điều tra, Số trung bình cộng và đơn thức để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf 3p vuonnhomini 13-09-2013 1 0

 • Giáo án bài Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Toán 7 - GV.Đ.Q.Khánh

  Quý thầy cô có thể tham khảo giáo án của bài Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) giúp tiết kiệm thời gian soạn giáo án và giúp học sinh nắm được hai quy tắc về luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương, biết vận dụng các quy tắc trên vào bài tập, rèn kỹ năng tính luỹ thừa, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.

  doc 8p 99_geo 11-03-2014 1 0

 • + Xem thêm 522 Sỗ Hữu Tỉ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản