» 

Thu Ngân Sách Nhà Nước

 • Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

  Tài liệu tham khảo Mẫu số 05/ĐNHT Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Kính gửi: (Cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả) ............................................... I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả: Tên tổ chức, cá nhân:.................................................................................

  pdf 2p butanyc 19-08-2010 396 64

 • Mẫu lệnh thu ngân sách nhà nước

  Tài liệu tham khảo Mẫu lệnh thu ngân sách nhà nước Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước, Mẫu số: C1- 01/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:…………………

  pdf 1p meomaythongminh 12-08-2010 111 27

 • Điều chỉnh thu ngân sách Nhà nước

  Tham khảo tài liệu 'điều chỉnh thu ngân sách nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p yoonaa 20-10-2010 91 22

 • Mẫu báo cáo hoàn trả thu ngân sách nhà nước

  Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo hoàn trả thu ngân sách nhà nước; Mẫu số 06/BCHT Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC

  pdf 1p butanyc 19-08-2010 81 7

 • Bài giảng Chế định pháp lý về thu ngân sách nhà nước

  Bài giảng Chế định pháp lý về thu ngân sách nhà nước trình bày các nội dung cơ bản như: khái niệm, đặc điểm thu ngân sách nhà nước, nội dung pháp lý về các khoản thu ngân sách nhà nước.

  pdf 60p canon_12 28-03-2014 5 3

 • Luận văn : Thực trạng hoạt động của Ngân sách Nhà nước

  Thu ngân sách nhà nước bao gồm các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị,phát sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị của mình để huy động các nguồn lực tài chính trong xã hội,và hình thành quỹ tiền tệ tập trung quan trọng nhất của quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước

  doc 11p dovanhoa5t 06-06-2010 2357 793

 • Đề tài: Các giải pháp ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước khi nước ta gia nhập WTO

  Ngân sách nhà nước và vấn đề thu chi Ngân sách vẫn là mối quan tâm sâu sắc của mỗi quốc gia. Ngân sách là công cụ quản lý vĩ mô nên kinh tế. Thông qua công cụ này, Nhà nước sẽ tham gia vào việc điều chỉnh một số quan hệ kinh tế cân đối của nền kinh tế như: tích luỹ và tiêu dùng, xuất và nhập khẩu, cơ cấu tiêu dùng và điều tiết thu nhập để đảm bảo cân bằng.

  doc 24p hoangvanthai90 19-04-2011 846 472

 • đề tài báo cáo Đánh giá tác động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Xu hướng thay đổi thu NSNN khi Việt Nam gia nhập WTO

  Ngân sách Nhà nước (NSNN) được xem là khâu chủ đạo của hệ thống tài chính thể hiện những quan hệ tài chính giữa Nhà nước với các chủ thể trong xã hội và gắn liền với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước như điều tiết kinh tế vĩ mô, ổn định trật tự xã hội và các hoạt động an sinh xã hội khác. Nội dung bài thảo luận đề cập đến các vấn đề về khái...

  doc 29p ngocanh2993 20-03-2013 74 42

 • Mẫu lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

  Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 04/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:………………… lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước Căn cứ quy định của pháp luật về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, sau khi xem xét các điều kiện quy định; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số:...

  pdf 1p butanyc 19-08-2010 160 27

 • Thủ tục điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; mã số hồ sơ T-BPC-158575-TT

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; mã số hồ sơ t-bpc-158575-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 12p titihaudau 09-06-2011 27 6

 • Thủ tục thoái thu ngân sách Nhà nước; mã số hồ sơ T-BPC- 007305-TT

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục thoái thu ngân sách nhà nước; mã số hồ sơ t-bpc- 007305-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p titihaudau 09-06-2011 32 5

 • Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

  Tham khảo tài liệu 'xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 46 4

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính (Phan Trần Trung Dũng) - Chương 7 Ngân sách Nhà nước

  Bài giảng Lý thuyết tài chính (Phan Trần Trung Dũng) - Chương 7 Ngân sách Nhà nước. Trong chương này gồm các nội dung sau đây: Khái niệm ngân sách Nhà nước, chu trình ngân sách, thu ngân sách Nhà nước, thuế, chi ngân sách Nhà nước, cân đối ngân sách Nhà nước.

  pdf 27p kimkhanhkh 12-03-2014 4 2

 • Tiểu luận "Bội chi ngân sách nhà nước"

  Tham khảo tài liệu 'tiểu luận "bội chi ngân sách nhà nước"', kinh tế - quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 18p 069189 06-12-2010 2481 1190

 • Ngân sách nhà nước

  1.Khái niệm ngân sách Nhà nước Định nghĩa ngân sách Nhà nước detail Đặc điểm ngân sách Nhà nước 2. Vai trò của ngân sách Nhà nước a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước b. Điều tiết nền kinh tế xã hội detail c. Các vai trò khác detail

  pdf 10p ntgioi120403 05-11-2009 2069 482

 • Báo cáo " Đánh giá hoạt động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua"

  Khái niệm Ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước là hệ thống quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị, phát sinh giữa nhà nước và các chủ thể khác trong xã hội khi nhà nước tập trung huy động và phân phối nguồn lực tài chính quốc gia, để hình thành quỹ tập trung của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình.

  ppt 19p lethinh110 17-12-2009 760 375

 • LUẬT SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp...

  pdf 28p doxuan 08-07-2009 1300 304

 • Chương VI: Ngân sách Nhà nước

  Ngân sách Nhà nước là tập hợp các khoản thu chi hàng năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách Nhà nước là một hệ thống các quan hệ phân phối không hoàn lại giữa Nhà nước và các chủ thể kinh tế trong xã hội thông qua quỹ ngân sách Nhà nước.

  ppt 26p thachoem88 15-11-2010 928 249

 • Quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước

  Theo từ điển Bách khoa toàn thư của Liên Xô cho rằng: Ngân sách nhà nước là bảng kê các khoản thu và chi bằng tiền của Nhà nước trong một giai đoạn nhất định bằng tiền của bất kỳ xí nghiệp, cơ quan hoặc cá nhân nào trong một giai đoạn nhất định”. - Theo từ điển Bách khoa toàn thư về kinh tế Pháp định nghĩa: “NSNN là văn kiện được nghị viện hoặc hội đồng thảo luận và...

  doc 75p chitran_sunny 23-02-2012 330 177

 • Chương 6: Ngân sách nhà nước

  Ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả có thể góp phần điều tiết nền kinh tế xã hội qua các giai đoạn

  ppt 26p ken1802 16-04-2011 164 38

 • + Xem thêm 1895 Thu Ngân Sách Nhà Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản