Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 78607 kết quả
 • Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

   nguyentrungxo050 11-05-2017 17 3   Download

 • Quyết định ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Xác định giá đất cho từng trường hợp cụ thể của luật đât đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị,... Mời các bạn tham khảo!

   tienquyetk57 10-05-2017 1 0   Download

 • Phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh phải có tầm nhìn dài hạn và bước đi theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh.

   hanhk67 06-05-2017 4 0   Download

 • Đề án số 15 - ĐA/HU Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Chương Mỹ, giai đoạn 2014-2020. Mời các bạn tham hảo!

   lexuanbao1981 03-05-2017 1 0   Download

 • Tài liệu gồm 3 phần chính: Phần 1 thực trạng công tác ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyêt của cấp ủy cơ sở trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố hà nội, phần 2 mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyêt của cấp ủy cơ sở trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố hà nội giai đoạn 2016-2020 và những n...

   lexuanbao1981 03-05-2017 3 0   Download

 • Thông tư này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn; trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ; hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

   tailieu_oto 19-04-2017 11 2   Download

 • Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

   tailieu_oto 19-04-2017 5 1   Download

 • Quy chế này quy định về việc quản lý công tác văn thư của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; Công tác văn thư quy định tại Quy chế này bao gồm các công việc: Soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; lập hồ sơ hiện hành, giao nộp ...

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 39 1   Download

 • Tài liệu gồm 2 văn bản: Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Núi Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành (Ban hành kèm theo Quyết định số 14033/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND Huyện Núi Thành). Mời các bạn cùng tham khảo.

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 5 0   Download

 • Để công tác lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cơ quan) trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác tại các cơ quan; đồng thời tạo điều kiện để công tác lưu trữ phát triển, tra cứu thông tin, tài liệu được thuận lợi, nhanh chóng, phát huy giá trị ...

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 6 2   Download

Đồng bộ tài khoản