Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 78611 kết quả
 • Nội dung của tài liệu trình bày về những quy định chung về phòng, chống HIV/AIDS, các biện pháp xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS, các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng, chống HIV/AIDS, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV, các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng, chống HIV/AIDS và điều khoản thi hành.

   roongkloi1994 02-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của tài liệu "Luật khám bệnh, chữa bệnh" bao gồm những nội dung: những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

   roongkloi11 13-09-2017 1 0   Download

 • Việc lập ra bản hợp đồng thuê xây dựng rất quan trọng dù bạn thuê với mục đích nào đi chăng nữa. Hợp đồng thuê xây dựng với các điều khoản rõ ràng, theo đúng thỏa thuận ban đầu, là cơ sở pháp lý, giúp bạn tránh những tranh chấp có thể xảy ra sau này.

   thanhvien1 13-08-2017 4 0   Download

 • Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

   nakatamimosa 18-07-2017 5 1   Download

 • Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám phát huy vai trò lãnh đạo nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 2 (khoá VIII) coi giáo dục là quốc sách hàng đầu; tiếp tục chỉnh đốn về nề nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm.

   khanhtoanlvt 15-07-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

   nguyentrungxo050 11-05-2017 25 6   Download

 • Quyết định ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Xác định giá đất cho từng trường hợp cụ thể của luật đât đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị,... Mời các bạn tham khảo!

   tienquyetk57 10-05-2017 3 0   Download

 • Phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh phải có tầm nhìn dài hạn và bước đi theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh.

   hanhk67 06-05-2017 6 0   Download

 • Đề án số 15 - ĐA/HU Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Chương Mỹ, giai đoạn 2014-2020. Mời các bạn tham hảo!

   lexuanbao1981 03-05-2017 5 2   Download

 • Tài liệu gồm 3 phần chính: Phần 1 thực trạng công tác ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyêt của cấp ủy cơ sở trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố hà nội, phần 2 mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyêt của cấp ủy cơ sở trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố hà nội giai đoạn 2016-2020 và những n...

   lexuanbao1981 03-05-2017 6 0   Download

Đồng bộ tài khoản