Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 78592 kết quả
 • Thông tư Số: 286/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình công tác của mình. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   hovantoai 13-01-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 37-QĐ-ATTP quyết định về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống và đáp án trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo.

   hovantoai 13-01-2017 1 0   Download

 • Công điện số: 12536 CĐ/BCT-PCTT năm 2016 ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Thông báo số: 7305/TB-TCT năm 2016 kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 0   Download

 • Quyết định số: 7172/QĐ-UBND năm 2016 ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Quyết định số: 6200/QĐ-BGDĐT năm 2016 phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 1   Download

 • Thông báo số: 5719/TB-KBNN năm 2016 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Quyết định số: 5107/QĐ-BCT năm 2016 ban hành khung giá phát điện năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Quyết định số: 5106/QĐ-BCT năm 2016 ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Quyết định số: 5097/QĐ-BCT năm 2016 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản