Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 78602 kết quả
 • Thông tư này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn; trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ; hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

   tailieu_oto 19-04-2017 4 0   Download

 • Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

   tailieu_oto 19-04-2017 2 0   Download

 • Quy chế này quy định về việc quản lý công tác văn thư của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; Công tác văn thư quy định tại Quy chế này bao gồm các công việc: Soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; lập hồ sơ hiện hành, giao nộp ...

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 0 0   Download

 • Tài liệu gồm 2 văn bản: Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Núi Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành (Ban hành kèm theo Quyết định số 14033/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND Huyện Núi Thành). Mời các bạn cùng tham khảo.

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 2 0   Download

 • Để công tác lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cơ quan) trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác tại các cơ quan; đồng thời tạo điều kiện để công tác lưu trữ phát triển, tra cứu thông tin, tài liệu được thuận lợi, nhanh chóng, phát huy giá trị ...

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 0 0   Download

 • Quyết định được Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (Danh mục hồ sơ đính kèm). Mời các bạn cùng tham khảo.

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 3 0   Download

 • Danh mục Nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan trình bày về các nguồn nộp lưu và thành phần tài liệu lưu nộp tại văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng tổ chức- Biên chế, Phòng tổ chức cán bộ,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 1 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Văn bản Quyết định Ban hành kèm theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Núi Thành để tìm hiểu nội dung về những quy định, công tác văn thư,...

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 3 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Quyết định Về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần.

   ngocthach281085 16-03-2017 9 0   Download

 • Kế hoạch số 64/KH-UBND về Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTG ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền; Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

   bautroibinhyen17 17-02-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản