Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 80508 kết quả
 • Quyết định số 8422/QĐ­-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 8385/QĐ­-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở xây dựng Hà Nội.

   daoquocmanh28 13-12-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 8213/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực nối 02 phân khu đô thị S1, S2 - tuyến số 1, tỷ lệ 1/500.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 8212/QĐ­-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực nối 3 phân khu đô thị S1, S2, S3, tỷ lệ 1/500 - tuyến số 2.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 8137/QĐ­-UBND ban hành kế hoạch thực hiện đề án “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 8131/QĐ­-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 8109/QĐ­-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ban dân tộc thành phố Hà Nội.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 8102/QĐ­-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc quyền giải quyết của sở giáo dục và đào tạo, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 5604/QĐ­-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 5602/QĐ­-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án “điều tra, đánh giá kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 và cập nhật kế hoạch đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản