Thư viện Bộ máy hành chính

Bộ máy hành chính là hệ thống các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp lập ra nhằm quản lý các công việc hàng ngày của xã hội, cung cấp các dịch vụ công thông qua hoạt động của công sở. Bộ máy hành chính là một bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật. Văn bản luật Bộ máy hành chính giúp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 134 kết quả
 • Quyết định số: 754/QĐ-UBDT năm 2016 ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 1 0   Download

 • Quyết định số: 737/QĐ-UBDT năm 2016 ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 0 0   Download

 • Thông báo số: 448/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 7 0   Download

 • Quyết định số: 447/QĐ-UBQGNCT năm 2016 về việc thay đổi thành viên Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số: 325/2016/UBTVQH14 năm 2016 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số: 113/NQ-CP năm 2016 hội nghị chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Chỉ thị số: 02/CT-TTg năm 2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Quyết định số: 01/QĐ-TCHQ năm 2017 về việc công bố danh mục quyết định của Tổng cục Trưởng tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Nghị định 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 Ban hành quy chế làm việc của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết nghị quyết để nắm vững hơn về các nội dung quy chế được ban hành.

   giaosu15d 08-01-2017 3 0   Download

 • TaiLieu.VN đã cập nhập được 7 Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu những điểm mới nổi bật của từng Luật. Mời các bạn tham khảo Điểm mới 7 Luật được thông qua tại Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIII để nắm vững nội dung chi tiết.

   haanhhaanh90 29-11-2016 7 1   Download

Đồng bộ tài khoản