Thư viện Đầu tư

Văn bản luật Đầu tư quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Văn bản luật Đầu tư áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư. Văn bản luật Đầu tư gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật và hiểu biết về các hoạt động đầt tư.
Hiển thị 1-10 trên 21 kết quả
 • Đề án số 15 - ĐA/HU Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Chương Mỹ, giai đoạn 2014-2020. Mời các bạn tham hảo!

   lexuanbao1981 03-05-2017 4 1   Download

 • Quyết định số: 2559/QĐ-TTg năm 2016 về việc xuất cấp vật tư, thiết bị và gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Quyết định số: 2551/QĐ-TTg năm 2016 thành lập ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Quyết định số: 2548/QĐ-TTg năm 2016 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Ngoại giao.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Nghị định số: 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;...

   codon_09 29-03-2016 23 1   Download

 • Nghị định số: 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;...

   codon_09 29-03-2016 14 0   Download

 • Nghị định số: 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;...

   codon_02 27-11-2015 23 2   Download

 • Nghị quyết số: 04/2015/NQ-HĐND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   ngochuyen2345 23-10-2015 19 0   Download

 • Nghị quyết số: 204/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • Nghị quyết số: 129/2015/NQ-HĐND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

   ngochuyen2345 23-10-2015 16 0   Download

Đồng bộ tài khoản