Thư viện Giáo dục học

Văn bản Luật Giáo dục bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh thành phố ban hành. Văn bản Luật Giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiển thị 1-10 trên 184 kết quả
 • Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám phát huy vai trò lãnh đạo nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 2 (khoá VIII) coi giáo dục là quốc sách hàng đầu; tiếp tục chỉnh đốn về nề nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm.

   khanhtoanlvt 15-07-2017 2 0   Download

 • Quyết định số: 6200/QĐ-BGDĐT năm 2016 phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 15 2   Download

 • Quyết định số: 2557/QĐ-TTg năm 2016 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Quyết định số: 2533/QĐ-TTg năm 2016 về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Quyết định số: 59/2016/QĐ-TTg năm 2016 ban hành danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 3   Download

 • Thông tư số: 43/2016/TT-BLĐTBXH năm 2016 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 17 3   Download

 • Thông tư số: 27/2016/TT-BGDĐT năm 2016 quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 9 3   Download

 • Thông tư số: 26/2016/TT-BGDĐT năm 2016 ban hành quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 13 1   Download

 • Thông tư Số: 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng được áp dụng với các đối tượng như: Đối tượng được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg.

   nhokbuongbinh91 28-11-2016 13 2   Download

 • Số: 896/ BGD&ĐT-GDTH V/v Hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh Tiểu học nhằm: Đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học quy định tại Luật Giáo dục 2005 giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở,...

   danghieu1707 06-10-2016 11 1   Download

Đồng bộ tài khoản