Thư viện Giao thông vận tải

Văn bản luật Giao thông vận tải để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Văn bản luật Giao thông vận tải quy định về quy tắc giao thông , các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, hoạt động vận tải. Văn bản luật Giao thông vận tải gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Hiển thị 1-10 trên 242 kết quả
 • Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND Về việc tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 2490/QĐ-UBND phê duyệt đề án "tăng cường bảo đảm an toàn giao thông nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An".Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giao thông vận tải tỉnh Hà Giang; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thông báo số 116/2016/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng công tác giai đoạn 2016 - 2020 của bộ giao thông vận tải

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 13/2017/TT-BLDTBXH ban hành quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải. Được căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;...

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 01/2017/TT-BNV ban hành hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ ...

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 860/2017/TT-BGTVT ban hành việc đính chính thông tư số 07 /2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản