Thư viện Giao thông vận tải

Văn bản luật Giao thông vận tải để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Văn bản luật Giao thông vận tải quy định về quy tắc giao thông , các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, hoạt động vận tải. Văn bản luật Giao thông vận tải gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Hiển thị 1-10 trên 199 kết quả
 • Thông tư này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn; trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ; hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

   tailieu_oto 19-04-2017 15 2   Download

 • Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

   tailieu_oto 19-04-2017 10 1   Download

 • Quyết định số: 4224/QĐ-BGTVTc năm 2016 ban hành khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Thông báo số: 443/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực trạng và phương hướng phát triển đường sắt quốc gia.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 0   Download

 • Nghị định số: 171/2016/NĐ-CP năm 2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 11 0   Download

 • Nghị định số: 170/2016/NĐ-CP năm 2016 quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 0   Download

 • Nghị định số: 169/2016/NĐ-CP năm 2016 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Thông tư số: 45/2016/TT-BGTVT năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên...

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 8 0   Download

 • Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT năm 2014 về việc ban hành "Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020"

   dongthang2016 14-07-2016 36 5   Download

 • Nghị định 46/2016/NĐ-CP năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

   tuongbkhpp 27-06-2016 38 11   Download

Đồng bộ tài khoản