Thư viện Giao thông vận tải

Văn bản luật Giao thông vận tải để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Văn bản luật Giao thông vận tải quy định về quy tắc giao thông , các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, hoạt động vận tải. Văn bản luật Giao thông vận tải gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Hiển thị 1-10 trên 197 kết quả
 • Quyết định số: 4224/QĐ-BGTVTc năm 2016 ban hành khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 0 0   Download

 • Thông báo số: 443/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực trạng và phương hướng phát triển đường sắt quốc gia.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Nghị định số: 171/2016/NĐ-CP năm 2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Nghị định số: 170/2016/NĐ-CP năm 2016 quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Nghị định số: 169/2016/NĐ-CP năm 2016 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Thông tư số: 45/2016/TT-BGTVT năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên...

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT năm 2014 về việc ban hành "Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020"

   dongthang2016 14-07-2016 23 5   Download

 • Nghị định 46/2016/NĐ-CP năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

   tuongbkhpp 27-06-2016 25 10   Download

 • Quyết định số: 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

   tuean0959 05-05-2016 16 1   Download

 • Thông tư số: 88/2015/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

   codon_09 29-03-2016 12 1   Download

Đồng bộ tài khoản