Thư viện Lao động - Tiền lương

gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành ban hành. Văn bản luật Lao động - Tiền lương bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Hiển thị 1-10 trên 30 kết quả
 • Thông tư Số: 147/2016/TT-BQP quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do bộ quốc phòng quản lý và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu.

   nhokbuongbinh91 28-11-2016 11 1   Download

 • Quyết định số: 38/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

   codon_09 29-03-2016 15 0   Download

 • Quyết định Số 45/2014/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   chuotchuot09 03-12-2015 23 1   Download

 • Nghị định số: 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;...

   codon_02 27-11-2015 40 4   Download

 • Thông tư số:26/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ; căn cứ Điều 160 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;... Mời các bạn cũng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

   meomun12340628 19-09-2015 23 0   Download

 • Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   meomun12340628 19-09-2015 19 0   Download

 • Để giúp các bạn  có thêm hiểu biết về pháp luật trong lao động dưới đây là tài liệu Ebook Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may của NXB Tổng hợp TP.

   tieppham1 08-05-2015 49 14   Download

 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về:... Tham khảo văn bản luật để nắm bắt nội dung chi tiết.

   le_1307 06-05-2015 40 5   Download

 • Kế hoạch số: 55-KH/ĐTN về việc Phát động tổ chức thực hiện phong trào "Ngày lương vì Biên cương Tổ quốc - Tuổi trẻ Thủ Dầu Một vì Biển đảo quê hương" thành phố Lần III – Năm 2015. Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thành phố Thủ Dầu Một năm 2015.

   hieumach310594 21-03-2015 22 2   Download

 • Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

   truckiettuyetmai 31-01-2015 47 3   Download

Đồng bộ tài khoản