Thư viện Thể thao - Y tế

Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 133 kết quả
  • Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên ưu tú do tỉnh Bến Tre quản lý. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

     0162987154 16-11-2017 0 0   Download

  • Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

     0162987154 16-11-2017 0 0   Download

  • Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc công nhận 26 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

     nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

  • Kế hoạch số 543/KH-BYT truyền thông ngày môi trường thế giới 05/6/2016 và phát động phong trào xây dựng bệnh viện xanh- sạch- đẹp, thân thiện với môi trường.

     nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

  • Kết luận thanh tra số 86/KL-TTrB về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước tại sở y tế Hà Nội về an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, chất lượng thuốc, quản lý chất thải y tế và việc chấp hành các quy định về hành nghề y tư nhân.

     nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

  • Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND tỉnh Long An về việc ban hành đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh

     nghqcp 09-11-2017 1 0   Download

  • Thông tư số 27/2017/TT-BYT ban hành về việc quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương. Được căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;...

     thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

  • Thông tư số 24/2017/TT-BYT ban hành về việc quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

     thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

  • Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ban hành Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược. Nghị định này quy định về Chứng chỉ hành nghề dược; kinh doanh dược; xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; đăng ký lưu hành dược liệu, tá dược, vỏ nang; đánh giá cơ sở sản xuất thuốc tại nước ngoài; thẩm quyền, hình thức, thủ tục thu hồi nguyên liệu làm thuốc,...

     bachma45 01-11-2017 0 0   Download

  • Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ban hành Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

     bachma45 01-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản