Thư viện Thể thao - Y tế

Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 121 kết quả
 • Nội dung của tài liệu "Luật khám bệnh, chữa bệnh" bao gồm những nội dung: những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

   roongkloi11 13-09-2017 0 0   Download

 • Thông tư Số: 286/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình công tác của mình. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   hovantoai 13-01-2017 18 0   Download

 • Quyết định số 37-QĐ-ATTP quyết định về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống và đáp án trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo.

   hovantoai 13-01-2017 18 0   Download

 • Luật Dược số 105/2016/QH13 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động dược tại Việt Nam. Luật Dược số 105/2016/QH13 mới nhất quy định những chính sách của nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   haanhhaanh90 29-11-2016 20 7   Download

 • Quyết định số: 2702/QĐ-BKHCN năm 2012 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

   hoaidiet0404 27-07-2016 13 0   Download

 • Công văn số: 8216/SYT-NVY năm 2014 phối hợp theo dõi tình trạng sức khỏe của hành khách nhập cảnh từ các nước đang có dịch Ebola.

   daotungduong 07-07-2016 6 0   Download

 • Quyết định 708/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh”.

   huyenphan735 28-06-2016 12 1   Download

 • Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

   codon_09 29-03-2016 15 0   Download

 • Quyết định số 3005/QĐ-BYT về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   vuive78 05-12-2015 17 0   Download

 • Nghị định số: 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;...

   codon_02 27-11-2015 31 1   Download

Đồng bộ tài khoản