Thư viện Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí

Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của nhân dân vào ngân sách Nhà nước. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí quy định về thuế thu nhập, thuế tiêu thụ, thuế lợi tức, nhiều loại khác trong nền kinh tế xã hội phát triển, còn quy định về thẩm quyền ban hành và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 463 kết quả
 • Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   daoducmanh0410 05-01-2018 0 0   Download

 • Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

   daoducmanh0410 31-12-2017 0 0   Download

 • Nghị định số 49/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

   daoducmanh0410 31-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

   daoducmanh0410 31-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 75/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 1 thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

   daoducmanh0410 31-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 94/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ ph...

   daoducmanh0410 31-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.

   daoducmanh0410 31-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   daoducmanh0410 31-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 94/2016/TT-BTC sửa dổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép tài nguyên nước; Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   daoducmanh0410 31-12-2017 1 0   Download

 • Thông tư số 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

   daoducmanh0410 31-12-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản