Thư viện Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí

Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của nhân dân vào ngân sách Nhà nước. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí quy định về thuế thu nhập, thuế tiêu thụ, thuế lợi tức, nhiều loại khác trong nền kinh tế xã hội phát triển, còn quy định về thẩm quyền ban hành và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân. Văn bản luật Thuế - Lệ phí - Kinh phí tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 139 kết quả
 • Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được căn cứ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh.

   0162987154 16-11-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND tỉnh Quãng Ngãi ban hành Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện đề án “thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” tỉnh Bình Định

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ giao kế hoạch kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2016

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1822/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015 cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản