Thư viện Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Văn bản luật Vi phạm hành chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Tổng hợp văn bản luật Vi phạm hành chính gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Tư Pháp và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 59 kết quả
 • Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc Sửa đổi một số điều của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao đ...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tư pháp tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1364/QĐ-UBND bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình từ 01/01/2016 đến 30/6/2016. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1175/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản