Thư viện Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Văn bản luật Vi phạm hành chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Tổng hợp văn bản luật Vi phạm hành chính gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Tư Pháp và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 38 kết quả
 • Quyết định số: 1386/QĐ-BXD năm 2016 ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 7 0   Download

 • Quyết định số: 753/QĐ-UBDT năm 2016 ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 5 1   Download

 • Thông tư số: 53/2016/TT-BCA năm 2013 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 18 2   Download

 • Quyết định số: 01/2017/QĐ-UBND năm 2017 về việc bãi bỏ văn bản.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 14 0   Download

 • Nghĩa vụ quân sự là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ hiện nay. Luật nghĩa vụ quân sự 2015 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Dưới đây là 08 điều cần biết về nghĩa vụ quân sự 2016 mà bạn không nên bỏ lỡ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   nhokbuongbinh91 28-11-2016 14 1   Download

 • Nghị định số 159/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Cụ thể hơn, Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Mời tham khảo.

   whocare_d 07-09-2016 28 2   Download

 • Nghị định số: 17/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   codon_09 29-03-2016 20 0   Download

 • Luật số 110-SL/L.10 luật tổ chức chính quyền địa phương trình bày về hệ thống tổ chức, hội đồng nhân dân các cấp, uỷ ban hành chính các cấp,... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

   thuyhuynh1702 11-12-2015 16 0   Download

 • Công văn số 1296/UBND-NC về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung công văn để nắm bắt thông tin chi tiết.

   vuive78 08-12-2015 17 0   Download

 • Nghị định số 192/2013/NĐ-CP về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bachma45 27-11-2015 56 1   Download

Đồng bộ tài khoản