Thư viện Xây dựng - Đô thị

Văn bản luật Xây dựng - Đô thị gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra,Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 94 kết quả
 • Quyết định số: 2540/QĐ-TTg năm 2016 về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 0 0   Download

 • Quyết định số: 2532/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Quyết định số: 1406/QĐ-BXD năm 2016 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Quyết định số: 1391/QĐ-BXD năm 2016 về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 1   Download

 • Quyết định số: 1390/QĐ-BXD năm 2016 về việc ban hành mẫu và hướng dẫn quy chế hoạt động của hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 1 0   Download

 • Quyết định số: 1385/QĐ-BXD năm 2016 ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của bộ Xây dựng.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Quyết định số: 1384/QĐ-BXD năm 2016 ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục quy hoạch đô thị trong chủ đề xây dựng, nhà ở, đô thị (đề mục số 3 thuộc chủ đề số 43).

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Quyết định số: 1382/QĐ-BXD năm 2016 về việc ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 1 0   Download

 • Quyết định số: 1381/QĐ-BXD năm 2016 ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Quyết định số: 1380/QĐ-BXD năm 2016 ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2017 của Bộ Xây dựng.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản