Thư viện Xây dựng - Đô thị

Văn bản luật Xây dựng - Đô thị gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra,Văn bản luật Xây dựng - Đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Văn bản luật Xây dựng - Đô thị giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 140 kết quả
 • Thông tư số 26/2016/TT-BCT Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.

   bachma47 15-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1959/QD-TTg năm 2017 về việc công nhận thành phố thủ dầu một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

   kanell 04-12-2017 4 2   Download

 • Nghị quyết số 124/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

   nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 105/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện Hòa Vang, giai đoạn 2017 - 2020.

   nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 36/2017/NQ-­HĐND ban hành về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế giai đoạn đến năm 2020.

   nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

   nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 25/NQ-­HĐND ban hành về sáp nhập, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghiquyet0910 22-11-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản