Thư viện Xuất nhập khẩu

Văn bản luật Xuất nhập khẩu quy định về chế dộ, chính sách xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, Văn bản luật Xuất nhập khẩu còn góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Văn bản luật Xuất nhập khẩu gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 3182 kết quả
 • Thông báo 15536/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 5 2   Download

 • Thông báo 15493/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả xác định trước mã số của Thiết bị đóng ngắt kiểu kín do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 4 2   Download

 • Thông báo 15492/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả xác định trước mã số của Hóa chất xử lý nước do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 3 2   Download

 • Thông báo 15491/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất xử lý nước do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 5 2   Download

 • Thông báo 15490/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất xử lý nước do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 6 1   Download

 • Thông báo 15489/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hoá chất xử lý nước do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 4 2   Download

 • Thông báo 15487/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dây hàn do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 5 1   Download

 • Thông báo 15486/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc trừ bệnh do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 4 1   Download

 • Thông báo 15485/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 7 2   Download

 • Thông báo 15484/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cao su tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 3 2   Download

Đồng bộ tài khoản