Thư viện Xuất nhập khẩu

Văn bản luật Xuất nhập khẩu quy định về chế dộ, chính sách xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, Văn bản luật Xuất nhập khẩu còn góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Văn bản luật Xuất nhập khẩu gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 3095 kết quả
 • Thông báo 14811/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm làm từ màu hữu cơ tổng hợp dùng để sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

 • Thông báo 14810/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm làm từ màu hữu cơ tổng hợp dùng để sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

 • Thông báo 14809/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xúc tác dùng sản xuất cao su do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

 • Thông báo 14808/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nhựa Polyurethane dùng sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

 • Thông báo 14807/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm làm từ màu hữu cơ tổng hợp dùng để sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

 • Thông báo 14806/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hế phẩm làm từ màu hữu cơ tổng hợp dùng để sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

 • Thông báo 14805/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm làm từ màu hữu cơ tổng hợp dùng để sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

 • Thông báo 14803/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

 • Thông báo 14763/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả xác định trước mã số đối với Induslube 2068 do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

 • Thông báo 14762/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả xác định trước mã số đối với Induslube 2032 do Tổng cục Hải quan ban hành.

   truckiettuyetmai 30-12-2014 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản