Thư viện Xuất nhập khẩu

Văn bản luật Xuất nhập khẩu quy định về chế dộ, chính sách xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, Văn bản luật Xuất nhập khẩu còn góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Văn bản luật Xuất nhập khẩu gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 2956 kết quả
 • Thông tư Số: 130/2014/TT-BTC Quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Thông tư ban hành căn cứ Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

   minhvanthuan 19-11-2014 0 0   Download

 • Thông tư Số: 124/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào.

   minhvanthuan 19-11-2014 0 0   Download

 • Thông tư Số: 30/2014/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

   minhvanthuan 19-11-2014 0 0   Download

 • Thông tư Số: 27/2014/TT-BCT Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   minhvanthuan 19-11-2014 0 0   Download

 • Quyết định 6452/QĐ-BCT năm 2013 thành lập và ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo của Bộ Công thương.

   thuthum 16-04-2014 4 0   Download

 • Quyết định 2074/BNN-TCCB năm 2013 về Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   thuthum 16-04-2014 6 0   Download

 • Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

   thuthum 16-04-2014 3 0   Download

 • Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Sơn La.

   thuthum 16-04-2014 4 0   Download

 • Quyết định 2858/QĐ-TCHQ năm 2013 công nhận đổi tên địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

   thuthum 16-04-2014 3 0   Download

 • Thông tư 126/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2013/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

   thuthum 16-04-2014 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản