Thư viện Âm nhạc

Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh (chất giọng) để diễn đạt tình cảm, xúc cảm của con người. Âm nhạc có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người. Các nghiên cứu đã chỉ ra, âm nhạc, đặc biệt là nhạc giao hưởng có tác dụng tốt, kích thích sự phát triển trí não. Do đó người ta khuyên cho trẻ nghe nhạc để phát triển trí tuệ của chúng. Âm nhạc còn làm dịu tinh thần trở thành một liệu pháp chữa bệnh được áp dụng kết hợp cho các bệnh nhân tâm thần...Tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu rõ về các loại hình âm nhạc, vai trò của âm nhạc, ý nghĩa của ký âm, các loại hình hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc,...và các bài nhạc hay của Việt Nam và thế giới.
Hiển thị 1-10 trên 214 kết quả
 • Trong tất cả các hoạt động về sân khấu (ca nhạc,kịch v,v), âm thanh và ánh sáng là những lãnh vực không thể thiếu được, nó hòa nhập vào chương trình như xương sống và kịch bản là linh hồn của buổi biểu diễn.

   mytrung83 19-04-2017 2 1   Download

 • Latin jazz coexisted and interacted with jazz from the very start of jazz. Poor documentation has made it difficult to reconstruct the total significance of this early influence. Latin jazz can be viewed from two sides: Jazz perspective, Latin perspective. Chapter 15 provides knowledge of Latin Jazz.

   nomoney9 04-04-2017 2 0   Download

 • Chapter 14 - Contemporary trends: A Maturing art form. This chapter presents the following content: The neoclassicists, the trumpet legacy, the saxophone legacy, the piano legacy, the vocal legacy, jazz/pop distinctions, vocal jazz groups.

   nomoney9 04-04-2017 0 0   Download

 • Rock music captured the attention of America’s listeners by the late 1960s. In rock, jazz found another opportunity to merge with new musical idioms, sounds and concepts. Fusion used newer electronic instruments, greater amplification, and borrowed complex rhythms from rock music.

   nomoney9 04-04-2017 1 0   Download

 • Free form and avant-garde is also known as free improvisation. Free jazz is not defined or constricted by harmonic or rhythmic forms like those prescribed by earlier jazz practices. The musical material for free improvisation originated from spontaneous composition rather than from a commonly known tune or predetermined melody.

   nomoney9 04-04-2017 0 0   Download

 • Lecture Jazz (Tenth edition) - Chapter 11: Hard bop, funky, gospel jazz. Hard bop, funky, and gospel jazz shifted jazz to an active, engaging style that was full of vitality and accessible to a wider audience. After completing this unit, you should be able to understand hard bop, funky, gospel jazz.

   nomoney9 04-04-2017 1 0   Download

 • Trumpet player Miles Davis (1926–1991) was a leading personality among the giants of jazz. He was born into a relatively affluent family in Alton, Illinois. In this chapter will introduce you to Miles Davis.

   nomoney9 04-04-2017 0 0   Download

 • The cool style of playing is different from the complexities of bop. In cool, the tempos are relaxed and virtuosity gives way to instrument colors and a reserved tonal style. Chapter 9 will provide knowledge of cool/third stream.

   nomoney9 04-04-2017 0 0   Download

 • Bop jazz was sometimes called “bebop” or “rebop” because players sang the words to an early bop musical phrase. Bop became the first style of jazz that was not used for dancing. Bop took on a complexity that required players to extend their former playing knowledge and technique. Chapter 8 will provide knowledge of bop.

   nomoney9 04-04-2017 0 0   Download

 • Lecture Jazz (Tenth edition) - Chapter 7: Duke Ellington. This chapter presents the following content: Edward Kennedy (“Duke”) Ellington, the Ellington styles, Ellington’s 4 different styles.

   nomoney9 04-04-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản