4

Góc giữa 2 mặt phẳng (Phần 1)

Trong không gian ba chiều, góc giữa hai mặt phẳng (còn được gọi là góc khối) là phần không gian giới hạn bởi hai mặt phẳng đó, được đo bằng góc giữa hai đường thẳng trên hai mặt phẳng cùng trực giao với giao tuyến của hai mặt phẳng.

  • ntth169 thay oi thay giang bai goc giua 2 duong thang cheo nhau di thay e dang can hoc bai nay e cam on thay

    2011-02-07 14:23:36

Đồng bộ tài khoản