intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

10 bài giảng hay nhất về Tài chính quốc tế dành cho sinh viên

Chia sẻ: Nguyen Thi Kim Chau | Ngày: | 12 tài liệu

1.047
lượt xem
34
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

10 bài giảng hay nhất về Tài chính quốc tế dành cho sinh viên
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính quốc tế là hệ thống những quan hệ kinh tế nảy sinh giữa nhà nước hoặc các tổ chức của nhà nước với các nhà nước khác, các tổ chức của các nhà nước khác, ... gắn liền với các dòng lưu chuyển hàng hóa và tiền vốn trên thế giới theo những nguyên tắc nhất định. Dưới đây là một số tài liệu rất hay về môn Tài chính quốc tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 bài giảng hay nhất về Tài chính quốc tế dành cho sinh viên

 1. Quốc tế tài chính

  pdf 282p 656 281

  Tài liệu được chia thành 7 chương với những vấn đề chung về tài chính quốc tế, xác định tỉ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán quốc tế, các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế, tài chính các công ty xuyên quốc gia, tài trợ quốc tế của chính phủ, thuế quan và liên minh thuế quan.

 2. Bài giảng Tài chính quốc tế - TS.Nguyễn Vĩnh Hùng

  ppt 22p 1717 911

  Bài giảng Tài chính quốc tế - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức: Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, sự di chuyển các nguồn vốn về quản lý nợ nước ngoài, các định chế tài chính quốc tế.

 3. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1

  pdf 27p 337 87

  TCQT bắt nguồn từ các quan hệ chtrị, kinh tế, văn hóa… Với chsách mở rộng và đa dạng hóa các qhệ kinh tế quốc tế, các quan hệ TCQT của VNam ngày càng phát triển phong phú hơn, đa dạng hơn và phức tạp hơn.

 4. Bài giảng Tài chính quốc tế - Ths Đặng Ngọc Đức

  ppt 11p 640 196

  Các quan điểm khác nhau về Tài chính quốc tế: tài chính quốc tế là khâu tài chính đối ngoại - một khâu trong hệ thống tài chính quốc gia. Là các hoạt động thanh toán và tín dụng quốc tế.

 5. Bài giảng môn học Tài chính quốc tế

  ppt 70p 787 446

  Đồng tiền yết giá còn gọi là đồng Đồng tiền định giá còn gọi là tiền cơ sở hay đồng tiền hàng hoá: đồng tiền đối ứng: Vì đồng Vì đồng tiền này được coi như là tiền này dùng để xác định giá hàng hóa ngoại tệ ...

 6. Bài giảng: Tài chính quốc tế

  pdf 12p 695 234

  Tác động của tài chính quốc tế: tạo điều kiện cho sự mở rộng và tăng cường các hợp tác quốc tế. Mở ra nhiều cơ hội cho các quốc gia phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng ...

 7. Bài giảng bộ môn Tài Chính quốc Tế

  pdf 0p 285 119

  Tài chính quốc tế là một chuyên ngành hẹp thuộc chuyên ngành kinh tế quốc tế. Tài chính quốc tế chuyên nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế.

 8. Giáo trình Tài chính Quốc tế

  pdf 282p 3732 1876

  Nội dung của giáo trình được chia thành 7 phần với những vấn đề chung về Tài chính Quốc tế, xác định tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán, các nghiệp vụ của thị trường tài chính Quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế, tài chính các công ty xuyên quốc gia, tài trợ Quốc tế của Chính phủ, thuế quan và liên minh minh thuế quan, các hoạt động chính của các tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu. Tác giả đã biên soạn các công thức, các nghiệp vụ cơ bản và dễ hiểu nhất về Tài chính Quốc tế nhằm giúp người học có thể tiếp cận môn học một cách dễ dàng, nhanh chóng và đạt hiệu quả học tập cao nhất.

 9. Bài giảng Tài chính Quốc tế

  pdf 128p 2674 1560

  Nội dung Bài giảng Tài chính Quốc tế - Khoa Tài chính doanh nghiệp trình bày những chiều hướng vận động mang tính toàn cầu của những thị trường, định chế, công cụ, kỹ thuật tài chính cho đến việc ban hành các chính sách công suất phát từ nhu cầu của thị trường tài chính.

 10. Bài giảng Tài chính quốc tế - ThS Hoàng Thị Lan Hương

  ppt 33p 568 235

  Trang bị phương pháp luận và cơ sở khoa học cần thiết để nghiên cứu, phân tích, đánh giá và trình bày quan điểm về các môn học nghiệp vụ chuyên sâu của ngành TCDN, NHTM,TTCK và các chuyên đề tự chọn khác.

 11. Bài giảng Tài chính quốc tế - Nguyễn Thị Thúy Việt (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

  ppt 629p 415 161

  Bài giảng Tài chính quốc tế của Nguyễn Thị Thúy Việt gồm 5 chương, bao gồm: Tổng quan về quản trị tài chính đa quốc gia, chu chuyển vốn quốc tế & mối liên hệ giữa lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái, quản lý nợ và tài sản ngắn hạn, quản trị tiền mặt quốc tế, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cấu trúc vốn của công ty đa quốc gia. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2