10 báo cáo khoa học về chuyên ngành toán học

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 12 tài liệu

0
1.814
lượt xem
260
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

10 báo cáo khoa học về chuyên ngành toán học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 12. Đào Tam, Vận dụng một số kiến thức về nhóm các phép biến đổi điểm trong không gian nhằm bồi dưỡng cho sinh viên khả năng tìm tòi lời giải và phát hiện các bài toán mới thông qua dạy học Hình học sơ cấp...

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 báo cáo khoa học về chuyên ngành toán học

 1. Báo cáo khoa học: "Một số tính chất của họ CF và cs-ánh xạ phủ compac"

  pdf 10p 106 15

  Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: Trần Văn Ân, Nguyễn Thị Lê, Một số tính chất của họ CF và cs-ánh xạ phủ compac....

 2. Báo cáo toán học: " Metal work-function-dependent barrier height of Ni contacts with metal-embedded nanoparticles to 4H-SiC"

  pdf 17p 52 7

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Metal work-function-dependent barrier height of Ni contacts with metal-embedded nanoparticles to 4H-SiC

 3. Báo cáo toán học: " Hafnium metallocene compounds used as cathode interfacial layers for enhanced electron transfer in organic solar cells"

  pdf 15p 50 8

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Hafnium metallocene compounds used as cathode interfacial layers for enhanced electron transfer in organic solar cells

 4. Báo cáo toán học: " Measurement of beta amyloid peptides in specific cells using a photo thin-film transistor"

  pdf 12p 43 7

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Measurement of beta amyloid peptides in specific cells using a photo thin-film transistor

 5. Báo cáo toán học: " Structure-property relations of co-doped bismuth layer-structured Bi3.25La0.75(Ti1-xMox)3O12 ceramics"

  pdf 15p 45 7

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Structure-property relations of co-doped bismuth layer-structured Bi3.25La0.75(Ti1-xMox)3O12 ceramics

 6. Báo cáo toán học: " Composition and crystalline properties of TiNi thin films prepared by pulsed laser deposition under vacuum and in ambient Ar ga"

  pdf 6p 70 13

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Composition and crystalline properties of TiNi thin films prepared by pulsed laser deposition under vacuum and in ambient Ar ga

 7. Báo cáo toán học: " Photoluminescence characteristics of Cd1-xMnxTe single crystals grown by the vertical Bridgman method"

  pdf 14p 53 8

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Photoluminescence characteristics of Cd1-xMnxTe single crystals grown by the vertical Bridgman method

 8. Báo cáo toán học: "Similarities of II_1 factors with property $\Gamma$ "

  pdf 8p 53 8

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Điểm giống nhau của II_1 bao thanh toán với tài sản Gamma $ \ $...

 9. Báo cáo toán học: "Factoring trace-class operator-valued functions with applications to the class $A_{\aleph_0}$"

  pdf 39p 47 6

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Bao thanh toán theo dõi điều hành lớp học giá trị chức năng với các ứng dụng lớp A_ {\ aleph_0} $...

 10. Báo cáo khoa học: "Vận dụng một số kiến thức về nhóm các phép biến đổi điểm trong không gian nhằm bồi dưỡng cho sinh viên khả năng tìm tòi lời giải và phát hiện các bài toán mới thông qua dạy học Hình học sơ cấp"

  pdf 6p 98 30

  Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 12. Đào Tam, Vận dụng một số kiến thức về nhóm các phép biến đổi điểm trong không gian nhằm bồi dưỡng cho sinh viên khả năng tìm tòi lời giải và phát hiện các bài toán mới thông qua dạy học Hình học sơ cấp...

 11. Báo cáo khoa học: "Về một dạng hội tụ của dãy và chuỗi nhiều chỉ số các đại lượng ngẫu nhiên"

  pdf 12p 63 13

  Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 10. Nguyễn Văn Quảng, Đặng Văn Hải, Nguyễn Thị Thế, Về một dạng hội tụ của dãy và chuỗi nhiều chỉ số các đại lượng ngẫu nhiên...

 12. Báo cáo toán học: " Stabilization of mid-sized silicon nanoparticles by functionalization with acrylic acid"

  pdf 16p 38 8

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Stabilization of mid-sized silicon nanoparticles by functionalization with acrylic acid

Đồng bộ tài khoản