intTypePromotion=1
ADSENSE

10 bí quyêt kinh doanh trên mạng hiệu quả nhất

Chia sẻ: Hanguyenthuy Quynh | Ngày: | 10 tài liệu

1.020
lượt xem
325
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 bí quyêt kinh doanh trên mạng hiệu quả nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có cơ hội trở nên giàu có. Đó chỉ là một ứng dụng hết sức logic của nguyên lý marketing trực tiếp trên thị trường

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 bí quyêt kinh doanh trên mạng hiệu quả nhất

 1. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 9

  pdf 38p 345 174

  Tham khảo tài liệu 'bí quyết kinh doanh tren mạng part 9', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 1

  pdf 38p 596 302

  Bí quyết kinh doanh trên mang ( E-code) mở khóa cánh cửa đi dến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có cơ hội trở nên giàu có. Đó chỉ là một ứng dụng hết sức logic của nguyên lý marketing trực tiếp trên thị trường

 3. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 2

  pdf 38p 460 228

  Tham khảo tài liệu 'bí quyết kinh doanh tren mạng part 2', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 3

  pdf 38p 370 212

  Tham khảo tài liệu 'bí quyết kinh doanh tren mạng part 3', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 4

  pdf 38p 359 196

  Tham khảo tài liệu 'bí quyết kinh doanh tren mạng part 4', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 5

  pdf 38p 334 178

  Tham khảo tài liệu 'bí quyết kinh doanh tren mạng part 5', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 6

  pdf 38p 327 173

  Tham khảo tài liệu 'bí quyết kinh doanh tren mạng part 6', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 7

  pdf 38p 300 173

  Tham khảo tài liệu 'bí quyết kinh doanh tren mạng part 7', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 8

  pdf 38p 326 167

  Tham khảo tài liệu 'bí quyết kinh doanh tren mạng part 8', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Bí quyết kinh doanh tren mạng part 10

  pdf 29p 332 184

  Tham khảo tài liệu 'bí quyết kinh doanh tren mạng part 10', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2