10 luận văn Kiểm toán nội bộ giúp sinh viên làm tốt báo cáo tốt nghiệp

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 10 tài liệu

0
450
lượt xem
18
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 luận văn Kiểm toán nội bộ giúp sinh viên làm tốt báo cáo tốt nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp luận văn đề tài kiểm toán nội bộ giúp cho sinh viên chuyên ngành làm báo cáo thực tập có kết quả tốt hơn từ đó biết phương pháp cũng như qui trình trong kiểm toán nội bộ thực tế tại doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 luận văn Kiểm toán nội bộ giúp sinh viên làm tốt báo cáo tốt nghiệp

 1. Luận văn “Các tài liệu liên quan đến hệ thống KSNB hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam”

  doc 40p 470 265

  Định nghĩa năm 1981: “KTNB là một chức năng đánh giá độc lập được thiết lập trong một tổ chức để đánh giá và kiểm tra các hoạt động kinh doanh của tổ chức đó. Hoạt động KTNB được xem là một dịch vụ hỗ trợ cho chính tổ chức đó”

 2. Luận văn đề tài : Kiểm toán nội bộ và công tác tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

  pdf 95p 381 158

  Bản chất của kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ là tổ chức của các kiểm toán viên không chuyên nghiệp tiến hành kiểm toán để phục vụ quản trị nội bộ doanh nghiệp.

 3. Luận văn đề tài : Quy trình kiểm toán trong kiểm toán nội bộ ở Việt Nam

  pdf 30p 236 100

  Kể từ khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN thì nhu cầu về kiểm toán đã trở nên tất yếu.

 4. Luận văn đề tài: Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhà nước về xây dựng

  pdf 124p 129 43

  Theo thời gian, cùng với sự tiến bộ và phát triển của xã hội đã đưa nền kinh tế toàn cầu sang một hình thái mới. Cơ chế thị trường ra đời làm cho các hoạt động tài chính và sở hữu ngày càng đa dạng và phức tạp, chức năng kiểm tra kế toán không đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng thông tin.

 5. Luận văn Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC)

  pdf 96p 226 89

  Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra, kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

 6. Luận văn : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa -Hà Nội

  pdf 126p 81 33

  Ngân hàng thương mại (NHTM) là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, dưới hình thức nhận tiền gửi và cho vay, cung cấp các dịch vụ tài chính khác, nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận và góp phần ổn định, phát triển nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ.

 7. Đề tài: Quy trình kiểm toán bán hàng - thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà

  doc 108p 585 239

  Chu trình bán hàng - thu tiền là giai đoạn cuối cùng đánh giá toàn bộ kết quả của một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tham khảo "Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng - thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà" để hiểu hơn về quy trình kiểm toán này nhằm đưa ra phương pháp đánh giá tốt nhất.

 8. Luận văn:Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên

  pdf 13p 114 37

  Thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất chung: Một số gian lận và sai xót có thể xảy ra đối với những khoản mục như việc chiết khấu dễ bị sai phạm không tuân theo đúng qui định của chế độ tài chính.

 9. Báo cáo : Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Bộ

  pdf 67p 99 35

  Hệ thống KSNB có mặt hầu hết các nhân tố quan trọng liên quan đến quá trình kiểm toán. Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao ( INTOSAI) đã ấn hành chuẩn mực thực hành thứ hai của Kiểm toán nhà nước là nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của hệ thống KSNB.

 10. Luận văn đề tài : Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM

  pdf 78p 45 14

  Giai đoạn “Cộng thêm giá trị” (đến năm 2003): IIA định nghĩa về vai trò của kiểm toán nội bộ trong việc cộng thêm giá trị cho một tổ chức như sau: Các tổ chức tồn tại để tạo ra giá trị và lợi nhuận cho chủ, cho những cổ đông và cho khách hàng của mình.

Đồng bộ tài khoản