10 Luận văn tài chính doanh nghiệp nghiên cứu về công cụ tài chính

Chia sẻ: Nguyen Quan | Ngày: | 10 tài liệu

0
637
lượt xem
9
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 Luận văn tài chính doanh nghiệp nghiên cứu về công cụ tài chính
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công cụ tài chính là các tài sản tài chính được giao dịch trên thị trường, bao gồm các công cụ trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ và thị trường tài chính phát sinh.Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về vấn đề thực trạng phát triển các công cụ tài chính Việt Nam và kiến thức về công cụ tài chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 Luận văn tài chính doanh nghiệp nghiên cứu về công cụ tài chính

 1. Luận văn: Phát triển các công cụ tài chính trên thị trường bất động sản Việt Nam

  pdf 55p 214 99

  Trong năm 2007 và đầu năm 2008, Việt Nam chứng kiến giai đoạn phát triển nhanh chóng của thị trường bất động sản. Điều có thể thấy rõ nhất trong giai đoạn này là sự khát vốn của của các doanh nghiệp bất động sản và những hạn chế của các kênh huy động vốn truyền thống từ trước tới nay,...

 2. Đề tài: Thực trạng sử dụng các công cụ kinh tế dùng trong việc phát triển sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam

  pdf 56p 211 65

  Công cụ kinh tế là các biện pháp, chính sách được sử dụng dựa trên các quy luật kinh tế mà chủ yếu hiện nay là quy luật kinh tế thị trường nhằm đạt được mục đích quản lí nhất định thông qua việc tác động trực tiếp hay gián tiếp vào các chủ thể trong nền kinh tế đó.

 3. Luận văn: Phát triển các công cụ tài chính phát sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam - trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 26p 70 11

  Phát triển các công cụ phát sinh là cơ hội để kiểm soát các rủi ro của chính mình, cũng là cơ hội để học hỏi được kinh nghiệm của các quốc gia đi trước. Tạo cơ hội phát triển nguồn nhân lực trong nước, những kiến thức về tài chính và thị trường tài chính.

 4. Đề tài “Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

  pdf 39p 2812 1528

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “các công cụ của chính sách tiền tệ ở việt nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Báo cáo tốt nghiệp "Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện"

  doc 115p 1467 959

  Tính cấp thiết của đề tài: Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định.

 6. Luận văn: Một số giải pháp nhằm phát triển công cụ tài chính phái sinh ở các ngân hàng thương mại tại Tp.HCM

  pdf 105p 178 86

  Chính vì sự cần thiết của vấn đề mang tính cấp thiết này, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm phát triển công cụ tài chính phái sinh ở các ngân hàng thương mại tại Tp.HCM” để có thể đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển ngày càng phổ biến hơn các công cụ này.

 7. Luận văn: Phân tích nội dung các công cụ, thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian qua

  pdf 31p 118 70

  Kể từ khi thực hiện chính sách mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang hoạt động theo cơ chế thị trường, toàn bộ hệ thống tổ chức và hoạt động của ngân hàng Việt Nam đã được đổi mới sâu sắc và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

 8. ĐỀ ÁN: " THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ CỦA TTTC Ở VIỆT NAM"

  pdf 39p 791 333

  Thị trường tài chính được hình thành cùng với các công cụ của nó là tất yếu. Ở đó, khi mà nền kinh tế có những cá nhân, tổ chức thừa vốn, họ không có khả năng làm vốn sinh lời. Trong khi có những cá nhân, tổ chức khác có khả năng làm vốn sinh lời nhưng lại thiếu vốn.

 9. Luận văn đề tài: CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.

  pdf 46p 248 95

  Tính cấp thiết của đề tài: Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: Công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát...Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản quyết định.

 10. Tiểu luận: Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

  pdf 25p 573 227

  Khái niệm chính sách tiền tệ : Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ , biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu: Ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm ,tăng trưởng kinh tế .

Đồng bộ tài khoản