intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

10 tài liệu hay nhất về chứng khoán và sự phồn thịnh của nền kinh tế

Chia sẻ: Ton Huong | Ngày: | 10 tài liệu

1.875
lượt xem
515
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 tài liệu hay nhất về chứng khoán và sự phồn thịnh của nền kinh tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính quyền tiểu bang hoặc địa phương phát hành trái phiếu ngắn hạn để tạm thời tài trợ cho khoản bội chi, sai biệt giữa tổng lượng chi tiêu và tổng lượng nhập thu đến từ những thứ thuế (taxes), những công trình tạo lợi tức (income generating projects), những ngân...

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 tài liệu hay nhất về chứng khoán và sự phồn thịnh của nền kinh tế

 1. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 1

  pdf 25p 125 32

  Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế Tìm hiểu thị trường chứng khốn và sự phồn thịnh của nóhiện nay.

 2. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 9

  pdf 41p 106 25

  Sau đó, trung tâm giao hoán sẽ chuyển số tiền chi trả thua thất này (variation margin) vào trong trương mục mua bán hàm phiếu của người nắm hàm khế ở vị thế thắng lợi.

 3. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 8

  pdf 41p 94 26

  Cùng lúc chiều dài thời gian du kỳ và mệnh giá của tín phiếu thương mãi có thể được chế tác theo nhu cầu của người đầu tư.

 4. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 7

  pdf 41p 91 25

  Thông Dụng thực hiện quyền bán, người đề xướng bắt buộc phải mua của người hưởng ứng số chứng khoán đó theo khế ước.

 5. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 6

  pdf 41p 104 25

  Thị trường tín phiếu giao đối là một thị trường lớn nhất và có mức lưu hoạt cao nhất (largest and most liquid financial market) trong số những thị trường tài chính trên thế giới.

 6. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 5

  pdf 41p 103 22

  Khác với thị trường cấp 1, vì sự đa dạng trong bản chất của trái phiếu do chính quyền tiểu bang hoặc địa phương phát hành (heterogeneous nature) cho nên thị trường cấp 2 kém năng động hơn nhiều so với thị trường cấp 1.

 7. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 4

  pdf 41p 109 24

  Chính quyền tiểu bang hoặc địa phương phát hành trái phiếu ngắn hạn để tạm thời tài trợ cho khoản bội chi, sai biệt giữa tổng lượng chi tiêu và tổng lượng nhập thu đến từ những thứ thuế (taxes), những công trình tạo lợi tức (income generating projects), những ngân khoản biếu tặng (grants) và những chứng khoán (securities).

 8. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 3

  pdf 41p 95 25

  Cho nên, thay vì mua bán trực tiếp một cổ phiếu do công ty nước ngoài phát hành phiếu chứng nhận ký thác cổ phần của cổ phiếu đó được sử dụng để tiện hơn cho việc mua bán.

 9. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 2

  pdf 41p 105 27

  Với số phiếu này nhóm A có thể dồn phiếu để tranh được 2 ghế trong hội đồng giám đốc của công ty XYZ. Muốn dành được 3 ghế,nhóm A cần có 300,001 cổ phần XYZ.

 10. Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 10

  pdf 35p 102 24

  Ngoài những yếu tố du kỳ và điều kiện giao hoán, lãi suất của tín phiếu giao đối còn tùy thuộc vào điều kiện tổng quát của thị trường tiền tệ, lãi suất cạnh tranh của những nguồn vốn tương tự trong những thị trường liên hệ (competitive rate paid for comparable funds in related markets) và số lượng sẵn có của những thứ có thể thế chấp được (availability of legible collateral).

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2