intTypePromotion=1

10 tài liệu thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ: Bành Thị Liễu | Ngày: | 10 tài liệu

3
3.829
lượt xem
1.252
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 tài liệu thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này trình bày một số vấn đề căn bản và cụ thể về kinh doanh và thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ( đặc biệt là các doanh nghiệp chẩn bi xuất khẩu ): về thương mại điện tử, chiến lược thương mại và kinh doanh điện tử, nghiên cứu thị trường và tiếp thị trên mạng, các kỹ thuật giao tiếp trên mạng, các khía cạnh pháp lý, an toàn mật mã.

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 tài liệu thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp

 1. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 1

  pdf 12p 286 120

  cuốn sách này trình bày một số vấn đề căn bản và cụ thể về kinh doanh và thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ( đặc biệt là các doanh nghiệp chẩn bi xuất khẩu ): về thương mại điện tử, chiến lược thương mại và kinh doanh điện tử, nghiên cứu thị trường và tiếp thị trên mạng, các kỹ thuật giao tiếp trên mạng, các khía cạnh pháp lý, an toàn mật mã

 2. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 2

  pdf 12p 233 100

  Tham khảo tài liệu 'thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 2', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 3

  pdf 12p 193 80

  Tham khảo tài liệu 'thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 3', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 4

  pdf 12p 190 74

  Tham khảo tài liệu 'thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 4', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 5

  pdf 12p 249 71

  Tham khảo tài liệu 'thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 5', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 6

  pdf 12p 221 62

  Tham khảo tài liệu 'thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 6', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 7

  pdf 12p 187 63

  Tham khảo tài liệu 'thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 7', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 8

  pdf 12p 195 63

  Tham khảo tài liệu 'thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 8', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 9

  pdf 12p 236 67

  Tham khảo tài liệu 'thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 9', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 10

  pdf 15p 241 70

  Tham khảo tài liệu 'thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ part 10', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2