10 tiểu luận mẫu phân tích những quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin trong cuộc sống

Chia sẻ: Nhungbuoichieuvang Nhungbuoichieuvang | Ngày: | 10 tài liệu

0
852
lượt xem
14
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 tiểu luận mẫu phân tích những quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin trong cuộc sống
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sưu tầm 10 luận văn hay về một số đề tài nghiên cứu của chủ nghĩa mác - lenin. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên đang làm báo cáo thực tập, thực hiện bài tập nhóm . Các bạn cùng tham khảo tiểu luận để lựa chọn đề tài báo cáo và hoàn thành bài báo cáo tốt hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 tiểu luận mẫu phân tích những quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin trong cuộc sống

 1. Đề tài "Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất qua một số tác phẩm thời kỳ đầu của Mac"

  pdf 14p 115 15

  Phân công lao động xã hội chính là sự chuyên môn hoá sản xuất trong phạm vi xã hội. Trong các xã hội cũ, phân công lao động xã hội diễn ra có tính tự phát, còn trong xã hội chủ nghĩa, phân công lao động xã hội được tiến hành một cách tự giác. Phân công lao động xã hội phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội

 2. Luận văn : Lí luận chủ nghĩa Mác- Lê- nin về quá độ đi lên CNXH

  pdf 21p 63 17

  Khi Liên Xô và các nước XHCH Đông Âu sụp đổ, các thế lực chống cộng đó hớ hửng cho rằng: “CHXH là sai lầm của lịch sử, CNTB là chế độ xó hội vĩnh hằng ”. Ở nước ta hồi đó đó khụng ớt người có phù hoạ với những luận điểm trên đây của các thế lực thù địch...

 3. Tiểu luận: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghịa Mác –Lenin trong việc giảng dạy ngành điện công nghiệp ở Quảng Ngãi

  pdf 22p 193 59

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghịa mác –lenin trong việc giảng dạy ngành điện công nghiệp ở quảng ngãi', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Luận văn về: Lý luận của lê nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng lý luận đó ở việt nam hiện nay

  pdf 25p 105 27

  Lênin là người Mac-Xit đầu tiên đã có công nghiên cứu sâu sắc vấn đề Chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong rất nhiều tác phẩm của mình, xay dựng nên những nền tảng lý luận về Chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong điều kiện chuyên chính vô sản. Và đã áp dụng lý luận này vào nước Nga sau thời kỳ cộng sản thời chiến. ...

 5. Tiểu luận mối quan hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lenin

  pdf 76p 154 44

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận mối quan hệ giữa tư tưởng hồ chí minh với chủ nghĩa mác - lenin', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Tiểu luận của chủ nghĩa mác lenin về quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội qua một số tác phẩm kinh điển

  pdf 36p 435 117

  Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một thể thống nhất thế giới quan, phương pháp luật và hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và quần chúng lao đọng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong hệ thống quan điểm của mình, các nhà kinh điển cũng chú ý nhiều đến quan điểm về quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội...

 7. Tiểu luận nguyên lý Mac - Lê nin: Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  doc 21p 1039 323

  Trong đời sống tinh thần của con người tôn giáo luôn đóng một vai trò nhất định. Cùng với tiến trình phát triển của lịch sử loài người, tôn giáo ra đời và trở thành một hiện tượng xã hội. Có nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới nhưng nhìn chung mọi tôn giáo đều hướng tới con người với những giá trị tốt đẹp.

 8. Luận văn đề tài phân tích quan điểm chủ nghĩa Mác - Lenin về thời kì quá độ lên CNXH. Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng quan điểm này vào thời kì quá độ lên CNCH ở nước ta như thế nào

  doc 21p 501 132

  Su thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ, đất nước ta tiếp tục con đường mà mình đã lựa chọn đó là đi lên CNXH. Chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới, nhưng để tiến đến được CNXH thì chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao và thử thách, đố là bước quá độ để Tổ quốc Việt Nam có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đó là bước quá độ để chúng ta có thể tiến đến chế độ mới- chế độ xã...

 9. Luận văn vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lênin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam

  pdf 19p 123 33

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn vận dụng quan điểm trong triết học mác - lênin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở việt nam', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Tiểu luận V.I Leenin bảo vệ và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa xã hội và thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội"

  doc 50p 111 31

  Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. Nó không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bất cứ ai hay tổ chức nào. Trong lịch sử nhân loại đã xuất hiện lần lượt bốn hình thái kinh tế - xã hội đó là : Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư bản chủ nghĩa.

Đồng bộ tài khoản