intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

11 Bài luận văn hay về lịch sử học thuyết kinh tế dành cho các bạn tham khảo

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | 11 tài liệu

954
lượt xem
12
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

11 Bài luận văn hay về lịch sử học thuyết kinh tế dành cho các bạn tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình ra đời phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế.và Bộ sưu tập này nhằm giúp các bạn sinh viên có tài liệu tham khảo khi viết bài luận văn của mình

Lưu

Tài liệu trong BST: 11 Bài luận văn hay về lịch sử học thuyết kinh tế dành cho các bạn tham khảo

 1. Tiểu luận "Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội"

  pdf 30p 1046 355

  Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định

 2. Luận văn " Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội Mác- Lênin vào sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam"

  pdf 16p 126 27

  Sau mười năm thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế, với kế hoạch 5 năm tờ 1986 đến 1995 nền kinh tế nước ta đã đạt dược nhưỡng thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng.

 3. Luận văn "Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện - đại hoá ở Việt Nam"

  pdf 17p 103 24

  Trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử từ khi đất nước được hình thành nước ta đã qua nhiều cuộc cải cách, nhưng cuộc cải cách năm 1986 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn

 4. Luận văn "Lịch sử các học thuyết kinh tế"

  doc 30p 134 36

  Do sớm nhận định, đánh giá tình hình một cách chủ động, thận trọng và chính xác để chuyển hướng chính sách kịp thời, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và của toàn xã hội,

 5. Tiểu luận "Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào Việt Nam hiện nay"

  pdf 26p 854 156

  Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Hy vọng tài liệu này mang đến sự thành công cho bạn

 6. Tiểu luận "Quan điểm của Keynes về lí thuyết tiền tệ và giá cả, ứng dụng của lí thuyết đó tại Việt Nam"

  doc 29p 1028 204

  Tăng trưởng và phát triển kinh tế luôn là vấn đề cấp thiết,mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia.Từ thời cổ đại đến xã hội hiện đại luôn tồn tại những hệ thống quan điểm kinh tế trong việc nghiên cứu các hình thái xã hội.

 7. Đề tài "Lý luận giá trị qua các trường phải và các tác giả của lịch sử các học thuyết kinh tế"

  ppt 30p 588 180

  Lý luận lao động giản đơn và lý luận lao động phức tạp ông cũng đã đề cập đến nhưng chưa thật đầy đủ.Năng suất lao động trong thương nghiệp cao hơn trong công nghiệp,

 8. Báo cáo “Sự phát triển lý luận tái sản xuất xã hội do Mác thực hiện trong lịch sử các học thuyết kinh tế

  doc 22p 413 145

  Xã hội không thể ngừng tiêu dùng, nên không thể ngừng sản xuất. Do vậy, bất cứ quá trình sản xuất xã hội nào, nếu xét theo tiến trình đổi mới không ngừng của nó

 9. Đề tài " hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó "

  pdf 24p 238 77

  Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học,lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc,

 10. Tiểu luận " Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỷ XVI - XIX"

  doc 19p 1496 419

  Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam.

 11. Luận văn "Phân tích lý luận giá trị, giá cả hàng hoá trong các học thuyết kinh tế"

  pdf 28p 178 50

  Xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế – xã hội khác nhau. ở mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người đều có những hiểu biết và cách giải thích các hiện tượng kinh tế – xã hội nhất định.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2