intTypePromotion=3

11 đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh hiệu quả năm 2012

Chia sẻ: Phan Huy | Ngày: | 11 tài liệu

1
3.542
lượt xem
1.252
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

11 đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh hiệu quả năm 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn sinh học mới nhất năm 2012, giúp bạn củng cố kiến thức và...

Lưu

Tài liệu trong BST: 11 đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh hiệu quả năm 2012

 1. Ôn thi môn Sinh Học - Di truyền giới tính

  pdf 6p 122 36

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - di truyền giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối B_6

  pdf 8p 190 55

  Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối b_6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối B_5

  pdf 8p 206 57

  Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối b_5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối B_3

  pdf 8p 228 79

  Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối b_3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối B_2

  pdf 8p 342 99

  Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối b_2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối B_1

  pdf 8p 717 179

  Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học môn sinh học 2012 khối b_1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thuyết tiến hóa Lamác - Đacuyn

  pdf 5p 317 117

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đh môn sinh học lớp 12 - thuyết tiến hóa lamác - đacuyn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thường biến

  pdf 6p 309 151

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn sinh học mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm môn sinh học nhanh.

 9. Ôn thi môn Sinh Học - Đột biến đa bội thể

  pdf 5p 102 28

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - đột biến đa bội thể', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Ôn thi môn Sinh Học - Di truyền học ở người

  pdf 10p 117 33

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - di truyền học ở người', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ANTS

 

Đồng bộ tài khoản