12 bài giảng Quản trị tài chính dành cho sinh viên tham khảo

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 12 tài liệu

0
460
lượt xem
7
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

12 bài giảng Quản trị tài chính dành cho sinh viên tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp 12 bài giảng quản trị tài chính cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về quản trị tài chính, giúp sinh viên nắm các thuyết động lực thúc đẩy,các kỹ năng lãnh đạo thành công và phương pháp phân tích họach đinh tài chính.. mời các bạn tham khảo để hiểu sâu hơn về môn học của mình.

Lưu

Tài liệu trong BST: 12 bài giảng Quản trị tài chính dành cho sinh viên tham khảo

 1. Quản trị tài chính quốc tế : Khái quát về kinh doanh quốc tế & Công ty đa quốc gia

  ppt 52p 68 9

  Công ty mẹ phân quyền quyết định cho công ty con, những bảng kê tài chính được chuẩn bị theo nguyên tắc kế toán chung cho cả công ty mẹ và công ty con. Ưu điểm: Các công ty con linh động hơn, năng động hơn, cạnh tranh hiệu quả hơn.

 2. Tổng quan về quản trị tài chính - Nguyễn Văn Thuận

  pdf 24p 62 18

  Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu - khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

 3. Bài giảng môn quản trị tài chính - Nguyễn Tấn Minh

  pdf 36p 67 14

  Tài chính doanh nghiệp Là hệ thống các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác trong sản xuất kinh doanh để hình thành quỹ tiền tệ và sử dụng quỹ tiền cho quá trình sản xuất kinh doanh.

 4. Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

  ppt 34p 66 8

  Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị, phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Môn khoa học nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế trên là khoa học về quản trị tài chính doanh nghiệp.

 5. Chương 1 : Dẫn nhập về quản trị tài chính

  ppt 33p 62 19

  Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất-kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức.

 6. Chương 1: Vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính

  pdf 26p 862 340

  Cho đến nửa đầu thế kỷ 20, các nhà quản trị tài chính chỉ mới đóng vai trò chủ động trong việc tăng vốn và quản trị tiền mặt. Đến những năm 1950, khi khái niệm giá trị hiện tại được chấp nhận ngày càng nhiều hơn ...

 7. Bài giảng quản trị tài chính chương 3: Cơ cấu vốn

  ppt 76p 65 15

  Cơ cấu vốn là tỷ trọng các nguồn vốn khác nhau bao gồm : nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường, được công ty sử dụng để tài trợ cho tài sản của mình.

 8. Bài giảng quản trị tài chính chương 5 : Tổ chức

  pdf 0p 82 18

  Công tác tổ chức bao gồm thiết lập các bộ phận trong tổ chức để đảm nhiệm những chức năng cần thiết, xác định nhiệm vụ cụ thể và hình thành mối quan hệ giữa các bộ phận trong từng thời điểm tương ứng với các mục tiêu đã đề ra.

 9. Bài giảng quản trị tài chính chương 6 : Lãnh đạo

  pdf 0p 77 13

  Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người, làm cho họ thực sự sẵn sàng và nhiệt tình phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là sự chỉ dẫn điều khiển và đi trước.

 10. Bài giảng quản trị tài chính chương 7 : Kiểm tra

  pdf 10p 108 21

  Kiểm tra là một quy trình giám sát các hoạt động để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch và hiệu chỉnh các sai lệch nếu xảy ra trong quá trình hoạt động. Đối với các công việc quản trị, lãnh đạo mà không kiểm tra xem như không lãnh đạo. II. QUY TRÌNH KIỂM TRA Xây dựng các tiêu chuẩn Mục tiêu. Các chỉ tiêu kế hoạch. Quy trình kiểm tra bao gồm 03 bước ...

 11. Bài giảng quản trị tài chính chương 8 : Ra quyết định

  pdf 14p 58 14

  Ra quyết định là quá trình phân tích, lựa chọn giữa hai hay nhiều phương án hành động hoặc giải pháp cho một vấn đề đã xác định. Mọi quyết định đều ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản trị.

 12. Bài giảng quản trị tài chính chương 9 : Truyền thông trong quản trị

  pdf 7p 56 7

  Thông tin là tri thức lấy từ các số liệu đã thu thập được. 2. Truyền thông Truyền thông là sự chia sẻ thông tin giữa hai hoặc nhiều người hoặc nhiều nhóm người để đạt được quan điểm chung về một vấn đề.

Đồng bộ tài khoản