intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

12 tập biểu mẫu quyết toán hữu dụng nhất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 12 tài liệu

2.428
lượt xem
612
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

12 tập biểu mẫu quyết toán hữu dụng nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu quyết toán

Lưu

Tài liệu trong BST: 12 tập biểu mẫu quyết toán hữu dụng nhất

 1. Các mẫu biểu về quyết toán hoá đơn trên Excel

  xls 2p 952 210

  Đây là các mẫu biểu về quyết toán hoá đơn trên Excel mà các đơn vị chưa sử dụng các phần mềm kế toán có thể áp dụng

 2. Mẫu quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm

  pdf 2p 379 27

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tài chính tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên)

 3. MẪU QUYỀT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM

  pdf 3p 110 7

  Tham khảo tài liệu 'mẫu quyềt toán thu ngân sách theo sắc thuế năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Mẫu quyết toán ngân sách huyện năm

  pdf 2p 126 7

  Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết toán ngân sách huyện năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Mẫu biểu chi tiết quyết toán vốn đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành

  pdf 3p 427 61

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu chi tiết quyết toán vốn đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 6. Biểu mẫu " Tình hình kinh phí và quyết toán"

  doc 2p 320 35

  Biểu mẫu " Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy"

 7. Biểu mẫu " Báo cáo quyết toán công trình"

  doc 2p 1562 216

  Biểu mẫu " Báo cáo quyết toán công trình" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

 8. Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang"

  doc 1p 539 51

  Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang" theo Mẫu số : B06- ­H

 9. Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12"

  doc 2p 752 63

  Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12" theo mẫu số B07-H

 10. BIỂU MẪU "BẢNG QUYẾT TOÁN CHI TIẾT SỐ THUẾ THU NHẬP CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG "

  xls 2p 1111 94

  Mẫu Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập của cá nhân người lao động theo Mẫu số: 04 -1/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

 11. MẪU QUYẾT TOÁN DỰÁN HOÀN THÀNH

  pdf 4p 155 7

  Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết toán dựán hoàn thành', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2