13 bài giảng Kế toán tài sản cố định giúp sinh viên kế toán học tốt

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 13 tài liệu

0
489
lượt xem
28
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

13 bài giảng Kế toán tài sản cố định giúp sinh viên kế toán học tốt
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng kế toán tài sản cố định giúp bạn nắm vững nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động tăng giảm tài sản cố định,sơ đồ hạch toán và thực hành kế toán tài sản cố định trên phần mềm excel. Bài giảng dành cho sinh viên ngành kế toán tham khảo để học tốt hơn!

Lưu

Tài liệu trong BST: 13 bài giảng Kế toán tài sản cố định giúp sinh viên kế toán học tốt

 1. Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định

  pdf 83p 331 157

  Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau:

 2. Bài giảng: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư - ĐH Mở Tp. HCM

  pdf 36p 123 22

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định và bất động sản đầu tư, bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính.

 3. Bài giảng Kế toán tài sản cố định

  ppt 41p 613 368

  Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ trong PMKT .Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ vào PMKT Nhập chứng từ vào PMKT

 4. Lý thuyết chương Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

  doc 83p 641 239

  Ở bộ phận phòng ban kế toán: TSCĐ được theo dõi trên th ẻ TSCĐ theo t ừng TSCĐ c ủa đơn vị, trong thẻ theo dõi ngoài việc theo dõi TSCĐ còn theo dõi tình hình biến đ ộng của nguyên giá, hao mòn....

 5. Chương 3 : Kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng XDCB

  pdf 31p 1254 749

  Bằng phát minh sáng chế: Nguyên giá là toàn bộ chi phí đơn vị phải trả cho công trình nghiên cứu, sản xuất thử được Nhà nước cấp bằng phát minh sáng chế của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

 6. Chương 4 : Tính giá phần 1 - Kế toán tài sản cố định

  ppt 40p 39 2

  Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy; Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.

 7. Chương 4 : Lý thuyết kế toán tài sản cố định

  ppt 56p 287 88

  TSCĐ HỮU HÌNH Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình

 8. Chương thứ tư : Lý thuyết tổng quan kế toán tài sản cố định

  pdf 17p 2084 1525

  Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp.

 9. Chương 5 Kế toán tài sản cố định : Nguyên tắc hạch toán, sơ đồ và mô hình hoạt động tăng giảm TSCĐ

  pdf 20p 507 96

  1. Nguyên tắc hạch toán • Đánh giá TSCĐ phải theo nguyên tắc đánh giá giá thực tế hình thành TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ. • Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ.

 10. Chương 5 : Kế toán tài sản cố định - GV. Nguyễn Thị Lan Anh

  ppt 40p 411 224

  Nguồn hình thành TSCĐ của toàn hệ thống được quản lý tập trung tại Hội sở chính. Kế toán trưởng của ngân hàng hệ thống trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng TSCĐ tại các NHTM, tham mưu cho ....

 11. Chương 5: Những nguyên tắc chung trong kế toán Tài sản cố định

  ppt 44p 437 158

  Tiêu chuẩn TSCĐ: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; ; Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy; ; Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; ; Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên....

 12. Chương 7: Kế toán tài sản cố định và công cụ lao động

  ppt 34p 92 27

  TSCĐ vô hình: là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do NH nắm giữ, sử dụng trong kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu...

 13. Kế toán doanh nghiệp - Chương 8 Kế toán tài sản cố định

  pdf 59p 117 19

  Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình.

Đồng bộ tài khoản