intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

15 bài báo cáo luận văn hay nhất về tín dụng ngân hàng

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | 15 tài liệu

1.093
lượt xem
34
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

15 bài báo cáo luận văn hay nhất về tín dụng ngân hàng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã.Để biết thêm và hiểu thêm về tín dụng như thế nào thì các bạn nên tham khảo bộ sưu tập này.

Lưu

Tài liệu trong BST: 15 bài báo cáo luận văn hay nhất về tín dụng ngân hàng

 1. Đề án: Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

  pdf 29p 9691 3321

  Nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm của quản lý các Ngân hàng thương mại là phải nâng cao chất lượng tín dụng, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đối với các thành phần kinh tế nói chung và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng.

 2. Luận văn tốt nghiệp khoa tài chính ngân hàng "Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà Nội"

  pdf 72p 197 88

  Thực hiện đường mới đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam , nền kinh tế của nước ta đã chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN.

 3. Luận văn "Thực trạng huy động vốn và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì"

  pdf 70p 175 32

  Kinh tế hộ sản xuất và tín dụng ngân hàng đối với kinh tế hộ sản xuất I. Kinh tế hộ sản xuất trong nền kinh tế quốc dân 1. Vai trò của nông nghiệp nông thôn nước ta.

 4. Đề tài "Chính sách tín dụng ngân hàng Việt Nam"

  pdf 43p 264 108

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "chính sách tín dụng ngân hàng việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Đề tài "Đánh giá quá trình sử dụng và điều hành chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua"

  pdf 43p 222 77

  Lãi suất là giá cả sử dụng vốn, gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng,đồng thời gắn liền với mọi hoạt động kinh tế có liên quan, mà trực tiếp là người gửi tiền và người vay vốn.

 6. Báo cáo tốt nghiệp "Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Đồng Tháp - PGD Sa đéc"

  doc 66p 1137 554

  Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các xí nghiệp,tổ chức kinh tế, các tổ chức cá nhân, được thực hiện dưới hình thức ngân hàng hoạt động,

 7. Luận văn "Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Long An"

  doc 60p 1005 421

  Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong thời hạn nhất định với chi phí nhất định, phản ánh quan hệ kinh tế

 8. Báo cáo thực tập "Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng"

  doc 34p 2193 877

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập "những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Báo cáo "Tín dụng ngân hàng"

  doc 34p 684 279

  Trong nền kinh tế, ngân hàng đóng vai trò là một định chế tài chính trung gian, vì vậy trong quan hệ tín dụng với các nhà doanh nghiệp và cá nhân, ngân hàng vừa là người cho vay đồng thời vừa là người đi vay.

 10. ĐỀ TÀI " TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ "

  pdf 64p 2917 1366

  Trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Thì ngành ngân hàng giữ vai trò khá quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 11. Luận văn "Phân tích tình hình tín dụng của ngân hàng"

  doc 63p 1253 625

  Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định.

 12. Báo cáo tốt nghiệp: Tín dụng ngân hàng tại ngân hàng Eximbank

  doc 34p 10519 3283

  Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Eximbank Chợ Lớn: về lịch sử, lĩnh vực họat động, kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm(2006, 2007, 2008). Đi sâu phân tích hiệu quả tín dụng tiêu dùng từ đó phát hiện những ưu điểm của hoạt động tín dụng này, để đề ra những giải pháp phát huy nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đồng thời khắc phục những mặt yếu kém. Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng.

 13. Đề án “Quá trình sử dụng và điều hành chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua”

  pdf 44p 1725 1187

  Lãi suất cũng là một công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ quốc gia do Ngân hàng Trung ương (NHTƯ) điều hành. Nó có tác động rất lớn đối với vịệc tăng hoặc giảm khối lượng tiền lưu thông,

 14. Chuyên đề tốt nghiệp: Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà Nội

  pdf 73p 4426 2222

  Thực hiện đường mới đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII và lần thứ VIII, nền kinh tế của nước ta đã chuyển từ cơ chế kế hoạch

 15. Luận văn "Tìm hiểu và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam"

  pdf 44p 146 27

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "tìm hiểu và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2