15 đề thi và đáp án các môn thi cao đẳng khối A năm 2010

Chia sẻ: Thai Quynh | Ngày: | 15 tài liệu

5
11.750
lượt xem
5.638
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

15 đề thi và đáp án các môn thi cao đẳng khối A năm 2010
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp tất cả đề thi và đáp án các môn Toán-Lý-Hóa khối A trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010. Đây là đề thi chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo, có gợi ý hướng dẫn trả lời để các bạn thí sinh tham khảo kiểm tra lại bài thi.

Lưu

Tài liệu trong BST: 15 đề thi và đáp án các môn thi cao đẳng khối A năm 2010

 1. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Toán khối A

  pdf 1p 5110 395

  Tài liệu tham khảo đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Toán khối A

 2. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 794

  pdf 7p 293 73

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn vật lý khối a - mã đề 794', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 681

  pdf 7p 216 24

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn vật lý khối a - mã đề 681', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 572

  pdf 7p 334 61

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn vật lý khối a - mã đề 572', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 317

  pdf 7p 275 73

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn vật lý khối a - mã đề 317', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 246

  pdf 7p 935 174

  Tài liệu tham khảo Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A

 7. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Hóa khối A - mã đề 824

  pdf 5p 384 55

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa khối a - mã đề 824', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Hóa khối A - mã đề 795

  pdf 5p 174 43

  Tài liệu tham khảo Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Hóa

 9. Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Toán khối A

  pdf 5p 1352 153

  Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Toán khối A chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 10. Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A

  pdf 2p 832 153

  Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 11. Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Hóa khối A

  pdf 2p 1195 141

  Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối A chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 12. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Hóa khối A - mã đề 635

  pdf 5p 1378 83

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa khối a - mã đề 635', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Hóa khối A - mã đề 516

  pdf 5p 322 70

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa khối a - mã đề 516', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Hóa khối A - mã đề 268

  pdf 5p 769 175

  Tài liệu tham khảo đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Hóa khối A

 15. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 859

  pdf 7p 434 230

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn vật lý khối a - mã đề 859', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản