intTypePromotion=1
ADSENSE

15 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 15 tài liệu

4.424
lượt xem
1.904
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

15 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn toán, vật lý, hóa học khối A năm 2009.

Lưu

Tài liệu trong BST: 15 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009

 1. ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2009

  pdf 2p 1291 155

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối A năm 2009.

 2. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 629

  pdf 7p 150 19

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2009 - mã đề 629', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 486

  pdf 7p 43 16

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2009 - mã đề 486', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 257

  pdf 7p 181 30

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2009 - mã đề 257', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 135

  pdf 7p 228 87

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2009 - mã đề 135', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 825

  pdf 6p 270 84

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2009 - mã đề 825', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 742

  pdf 6p 88 19

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2009 - mã đề 742', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 596

  pdf 6p 325 88

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2009 - mã đề 596', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 438

  pdf 6p 163 28

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2009 - mã đề 438', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 327

  pdf 6p 190 53

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2009 - mã đề 327', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 175

  pdf 6p 340 126

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2009 - mã đề 175', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2009

  pdf 1p 270 99

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn toán khối a năm 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A năm 2009

  pdf 4p 3822 117

  Tham khảo đáp án môn Toán khối A năm 2009 giúp bạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Đại học - Cao đẳng sắp tới. Đáp án môn Toán khối A năm 2009 trình bày rõ dàng dễ tra cứu giúp bạn trau dồi kinh nghiệm làm bài để đạt kết quả tốt nhất.

 14. ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2009

  pdf 2p 875 94

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn vật lý khối a năm 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 742

  pdf 7p 78 16

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2009 - mã đề 742', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2